Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku-wnętrze Centrum

Nowe Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

30/09/2019

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku rozpoczyna swoją działalność. Nowa placówka zaoferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego i ich opiekunom. Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku jest pierwszą w mieście i piątą w kraju placówką, działającą w oparciu o najskuteczniejszy interdyscyplinarny model pomocy.

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku-logo sieci centrów z napisem-Razem dajemy dzieciom siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma 28-letnie doświadczenie w pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania. Centrum Pomocy Dzieciom, które właśnie otworzyliśmy w Gdańsku realizuje model specjalistycznej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem. Liczymy na to, że skutecznie wpisze się w miejski system kryzysowej pomocy dzieciom i rodzinom. Placówka w Gdańsku jest częścią sieci Centrów Pomocy Dzieciom, które tworzymy w Polsce, piątą tego typu placówką w kraju. Działanie w sieci daje placówkom możliwość wymiany doświadczeń, działania według tych samych standardów, wspólnego podnoszenie kompetencji zespołów świadczących pomoc dzieciom – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, często przez całe życie doświadcza konsekwencji przeżytej traumy. Dodatkowo – gdy musi uczestniczyć w procedurach karnych – narażone jest na wtórną wiktymizację. Pod jednym dachem w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom swoje siły połączą wykwalifikowani specjaliści: psychiatra dziecięcy, psycholodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą, prawnik wspierający rodziców w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. Ważny jest interdyscyplinarny model pracy centrum. Na regularnych spotkaniach zespołu różnych specjalistów podejmowane są decyzje, jakiego rodzaju wsparcia dziecko i rodzina potrzebuje i jak je zrealizować. W Centrum znajduje się pokój przyjaznych przesłuchań, w którym dzieci uczestniczące w procedurach karnych przesłuchiwane są przez sąd.

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Gdańsku będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Często mówimy o naszym mieście miasto wolności i solidarności. Dla mnie miarą takiej solidarności codziennie jest zwracanie uwagi na najmniejszego, najbardziej potrzebującego pomocy. Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę będzie ważnym elementem Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. Dziękuję bardzo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, że to miejsce będzie służyło tym, którzy najbardziej tego potrzebują – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wsparcia firm, instytucji i indywidualnych darczyńców. Działalność Centrum Pomocy Dzieciom jest współfinansowana ze środków miasta Gdańsk oraz organizacji, które wspierają naszą fundację w świadczeniu pomocy dzieciom, takich m.in. jak Fundacje VELUX i Fundacja Drzewo i Jutro. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Razem z nami dają dzieciom siłę – mówi dr Monika Sajkowska.

Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku jest bezpłatna.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Placówka w Gdańsku jest piątą, po Starogardzie Gdańskim, Warszawie, Głogowie i Białymstoku, uruchomioną w ramach sieci w Polsce.

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku mieści się przy ul. Uphagena 18.

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Z Centrum można skontaktować się telefonicznie pod nr: 58 718 73 68 lub adresem e-mail: cpdgdansk@fdds.pl.

Centrum Pomocy Dzieciom – Gdańsk