Nowy projekt FDDS

4/11/2016

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłe przystępuje do realizacji projektu „From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children” nr JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175 realizowanego przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship(REC) (2014-2020) Unii Europejskiej.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Centre Dardedze z Łotwy i Hrabri Telephone z Chorwacji.

Projekt ma na celu zwiększenie ochrony małych dzieci i promocję wychowania bez kar fizycznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną, m.in.:

– spotkania i warsztaty dla rodziców małych dzieci

– szkolenia dla profesjonalistów ze żłóbków i przedszkoli

– badania postaw wobec kar fizycznych

– kampania społeczna

– ogólnopolska konferencja

– platforma edukacyjna dla rodziców.