Alina Margolis-Edelman

Alina Margolis-Edelman (1922-2008) 

AME

Alina Margolis-Edelman – wybitna lekarz i społecznik, która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom. W okresie okupacji uczęszczała do Szkoły Pielęgniarskiej w warszawskim getto; przeżyła po stronie aryjskiej walcząc później w Powstaniu Warszawskim (odznaczona Krzyżem Walecznych). Z ruin Warszawy wyniosła na noszach swojego późniejszego męża Marka Edelmana.

Ukończyła studia medyczne, pracowała jako pediatra prowadząc również działalność badawczą, organizowała system pomocy dzieciom cukrzycowym. Od 1970 roku we Francji, gdzie pracowała jako lekarz specjalizujący się w pomocy dzieciom krzywdzonym. Współtwórczyni organizacji Lekarze Świata, z ramienia której przebywała na misjach medycznych w wielu państwach świata. Odznaczona za pomoc uchodźcom z Wietnamu, tzw. boat people.

W okresie stanu wojennego z Francji pomagała opozycji solidarnościowej, prezes Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Po 1989 roku otworzyła w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym, a w 1991 roku założyła Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) pomagającą dzieciom krzywdzonym; organizowała również system leczenia dzieci niedosłyszących. Do końca życia pozostała we władzach Fundacji.

A_M_E

W 2016 r. ukazała się fotobiografia doktor Margolis-Edelman. Kupując ją wspierasz podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę! Zamówienia przyjmujemy na: zamowienia@fdds.pl. Cena: 80 zł + koszty wysyłki.

ZOBACZ  FOLDER NT. PROJEKTU FOTOBIOGRAFII

 

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Zeszytów Literackich od 2011 roku przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz dzieciom.

Doroczna Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman wręczana jest od 2011 roku osobom zasłużonym w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Laureata Nagrody wyłania Kapituła w następującym składzie:

Aleksander EdelmanAnna EdelmanBożena GrzywaczewskaMarianna GrzywaczewskaUrszula HibnerAgnieszka Holland (przewodnicząca), Maria Keller-Hamela, dr Monika Sajkowska, Janina Sonik, Liliana SonikBarbara ToruńczykZofia WinawerEdyta Wróblewska.

Do Kapituły, na jednoroczną kadencję, powoływany jest Laureat Nagrody z roku poprzedniego.

Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę, nagrodę pieniężną wysokości 5000 zł, dyplom honorowy oraz roczną prenumeratę Zeszytów Literackich.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody:

Maria Janowska

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Katarzyna Konewecka-Hołój

Ryszard Izdebski

Jolanta Paruszkiewicz

Joanna Radziwiłł

Łukasz Ługowski

Marzena Affeldt

Bożena Kazanowska

Jolanta Bobińska

Anna Tuszyńska

NAGRODĘ WSPIERAJĄ

Dla kogo jest nagroda?
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – osób zaangażowanych społecznie lub zawodowo w działania na rzecz dzieci.
Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc.

Jak zgłosić kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman?

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać na adres e-mail: nagroda@fdds.pl. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:

•    Wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i jego osiągnięć.
•    CV kandydata.

Zgłoszenia w roku 2020 r. zostały uruchomione 4 sierpnia i przyjmowane będą do 30 września.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu w 2020 roku dostępne są na stronie: Ruszył nabór zgłoszeń do Jubileuszowej X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.