Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowiły Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom.

AME

W 1991 roku dr Alina Margolis-Edelman – wybitna lekarka i działaczka społeczna, nazywana pediatrą świata, powołała do życia Fundację Dzieci Niczyje (obecnie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Tym samym stworzyła pierwszą w tej części Europy organizację pozarządową wielodyscyplinarnie pomagającą dzieciom krzywdzonym. Doktor Margolis-Edelman była także prezesem Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”.

CZYTAJ WIĘCEJ O DR MARGOLIS-EDELMAN

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman wręczana jest raz do roku osobom zasłużonym w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Laureata Nagrody wyłania Kapituła w następującym składzie:

Aleksander EdelmanAnna EdelmanBożena GrzywaczewskaMarianna GrzywaczewskaUrszula HibnerAgnieszka Holland (przewodnicząca), Maria Keller-Hamela, Tamara KołakowskaLiliana SonikBarbara ToruńczykZofia WinawerEdyta Wróblewska.

Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę, nagrodę pieniężną wysokości 5000 zł, dyplom honorowy oraz roczną prenumeratę Zeszytów Literackich.

Dla kogo jest nagroda?
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – osób zaangażowanych społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom.
Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc.

ZOBACZ DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW 

Jak zgłosić kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman?

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać na adres e-mail: nagroda@fdds.pl. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:
•    Wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i jego osiągnięć.
•    CV kandydata.

Na zgłoszenia kandydatów do nagrody czekamy w tym roku do 20 marca.

 

Pliki do pobrania