11 Ogólnopolska konferencja Ostrożnie - dziecko!

O ochronie niemowląt i małych dzieci przed przemocą na 11. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie – dziecko!”

13/06/2018

13 czerwca br. w Warszawie odbędzie się 11. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na prawie 400 uczestników największego w Polsce wydarzenia poświęconego tej problematyce będą czekać panele, wykłady i dyskusje, w ramach 4 bloków tematycznych: profilaktyka krzywdzenia, opieka nad dzieckiem w okresie wczesnego dzieciństwa, rozwój dziecka i wspieranie rodziców małych dzieci.

Małe dzieci są grupą najbardziej narażoną na krzywdzenie. Jednocześnie konsekwencje przemocy, czy zaniedbania w dzieciństwie, mogą być wyjątkowo groźne. Przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę badanie wśród polskich studentów[1]wykazało, że osoby które doznały w dzieciństwie co najmniej 4 form negatywnych zdarzeń, m.in. przemocy, zaniedbania emocjonalnego, wykorzystania seksualnego, czy rozwodu rodziców, 17-krotnie częściej podejmowały próby samobójcze i 12-krotnie częściej samookaleczały się. Dlatego tak ważne jest, by profesjonaliści mający kontakt z małymi dziećmi i ich rodzinami potrafili rozpoznawać czynniki zagrażające rozwojowi i bezpieczeństwu dzieci oraz mogli umiejętnie wspierać ich rodziny w opiece nad dziećmi – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  

Podczas tegorocznej konferencji poruszonych zostanie wiele tematów, takich jak m.in. ochrona dobra dziecka podczas rozwodu czy rozstania rodziców, przeciwdziałanie depresji poporodowej, wspieranie bezpiecznej więzi między rodzicami i dziećmi, czy zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom ofiarom przemocy i wykorzystania. Ważnym przedmiotem refleksji będą też metody pracy z dzieckiem i rodzicami. Wykład inauguracyjny poprowadzi Gerry Byrne z Anna Freud Center w Londynie. Będzie on poświęcony nowatorskiemu programowi terapii opartemu na mentalizacji.

Mentalizacja dziecka, czyli innymi słowy umiejętność właściwego odczytywania i interpretowania uczuć i zachowań dziecka, ale też i własnych, to rozwijający się na świecie, oparty na dowodach, kierunek pracy z rodzinami przeżywającymi różnorakie trudności. Anna Freud Center w Londynie jest liderem w stosowaniu tej metody. Cieszymy się, że będziemy mogli przybliżyć tę metodę profesjonalistom w Polsce – mówi Renata Szredzińska, członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, odbywająca się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,  to największe ogólnokrajowe wydarzenie poświęcone w całości profilaktyce przemocy wobec niemowląt i małych dzieci – do 6. r. ż., które co roku gromadzi kilkuset profesjonalistów z kraju i zagranicy, działających na rzecz dziecka i rodziny, m.in. pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników żłobków i przedszkoli, przedstawicieli władz samorządowych. Uczestniczą oni w wykładach i warsztatach oraz panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów.

Celem konferencji jest m.in. zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, czy popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Rodzinnej, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, World Childhood Foundation oraz Komisji Europejskiej.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny tu.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu: From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children, nr JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175 realizowanego przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship (REC) (2014-2020) Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treści prezentowane podczas konferencji ponosi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, treść ta w żaden sposób nie może zostać uznana za wyraz poglądów Komisji Europejskiej.

[1] Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów (2018) / Survey of adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students (2018); https://fdds.pl/baza_wiedzy/negatywne-doswiadczenia-dziecinstwa-zwiazane-nimi-zachowania-szkodliwe-dla-zdrowia-wsrod-polskich-studentow-2018/

11 Ogólnopolska konferencja Ostrożnie - dziecko!