Chronimy Dzieci

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Placówki starające się o certyfikat Chronimy Dzieci rejestrują się na portalu www.chronimydzieci.pl. Po zarejestrowaniu placówka przeprowadza autoewaluację zaawansowania w realizacji standardów ochrony dzieci oraz otrzymuje indywidualny plan działań prowadzących do pełnego wdrożenia standardów. Gdy to nastąpi, placówka wnioskuje na portalu o przyznanie certyfikatu.

Przyznawanie certyfikatów Chronimy Dzieci i wspieranie placówek dążących do uzyskania certyfikatu jest ciągłym działaniem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz partnerów programu: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Orange, Fundacji Energa, władz samorządowych z całej Polski.