Oswoić depresję

Grupa wsparciowo- terapeutyczna z elementami edukacyjnymi dla kobiet mających dzieci od 0 do 6 r.ż.

Zapraszamy mamy, które mają zdiagnozowaną depresję lub inne zaburzenia depresyjne, albo zauważają u siebie poniższe objawy:

 • obniżony nastrój, płaczliwość,
 • przygnębienie, smutek,
 • brak wiary we własne możliwości,
 • trudności w mobilizowaniu się do działania,
 • poczucie, że nic je nie cieszy, nawet kontakt z dzieckiem,
 • trudności ze snem,
 • niechęć do jedzenia, lub objadanie się,
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami, np. nadmierna wybuchowość, niecierpliwość w kontakcie z dzieckiem.

Spotkania będą odbywać się w grupie kilkunastu mam. Będą polegały na rozmowie pomiędzy prowadzącymi a uczestniczkami grupy. Tematem rozmów będą trudności, przeżywane emocje i problemy, których doświadczają mamy w codziennym życiu. Celem spotkań będzie wspólne dochodzenie do wniosków, jak pokonać problem czy kryzys i jak poprawić swoje życie.

Ważnym elementem będzie także edukacja, mająca na celu zapoznanie uczestniczek z ważnymi informacjami dotyczącymi depresji i innych zaburzeń nastroju.

Jakie korzyści niesie terapia?

 • zwiększenie wiedzy o sobie samym, o swoich potrzebach, przekonaniach,
 • zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły,
 • wzmocnienie wewnętrznych zasobów, umożliwiających radzenie sobie z problemami dnia codziennego,
 • budowanie nowych korzystniejszych relacji z rodziną, dziećmi, otoczeniem,
 • lepsze samopoczucie.

Trwa nabór do grupy terapeutycznej, poprzedzony spotkaniem z psychologiem, którego celem jest kwalifikacja do grupy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Osoby prowadzące: Joanna Fejfer-Szpytko i Aneta Grużewska.

Termin: od 26 września do 5 grudnia 2018 roku, środy w godz.  17.00-20.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, wejście B, II piętro

Mamy w spotkaniach uczestniczą bez dzieci.

W trakcie trwania grupy nie zapewniamy opieki dzieciom.

Mamy zainteresowane wzięciem udziału w grupie zapraszamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres warsztaty@fdds.pl lub na fax nr 22 672 65 86. Po otrzymaniu formularza zaprosimy chętne osoby na spotkanie kwalifikacyjne.

 

Formularz_zgloszeniowy Oswoić depresję

Plakat