Być mamą

Warsztat Być Mamą jest skierowany do mam najmłodszych dzieci (do ukończenia przez nie 1. r. ż.).

W tym pierwszym roku rozstanie mamy z dzieckiem jest bardzo trudne dla obu stron, dlatego mamy w warsztacie uczestniczą razem ze swoimi maluszkami. Warsztat przede wszystkim stwarza możliwość spotkania się kobiet, znajdujących się w podobnej sytuacji.

Pojawienie się dziecka to wielkie szczęście i radość, ale także ogromna zmiana w życiu kobiety i całej rodziny, masa pytań i wątpliwości związanych z tym, jak adekwatnie zaspokajać potrzeby dziecka. Na spotkaniach poruszamy zarówno tematy związane ze zmianą dla rodziny, jaką jest pojawienie się dziecka, jak również różne kwestie dotyczące wychowywania dziecka – jego potrzeby na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica i dziecka, stawianie granic, zachęcanie do samodzielności, pochwały, kary i konsekwencje.

Do pracy metodą warsztatową niezbędna jest aktywność uczestniczek. Dlatego mamy uczestniczące w spotkaniach biorą udział w “burzy mózgów”, pracy w parach, podgrupach, czasem także odgrywamy scenki. Ważne jest również korzystanie z własnych doświadczeń i dzielenie się nimi w grupie. Każdy jednak może mówić o sobie tyle, ile czuje, że chce powiedzieć, nikt do tego nie jest przymuszany – szanujemy swoje granice.

W warsztacie wykorzystujemy również elementy videotreningu. Podczas spotkań towarzyszy nam kamera, która nagrywa naturalne “bycie ze sobą” mam i ich dzieci. Po każdym spotkaniu nagrania te są analizowane przez prowadzące. Dla każdej uczestniczki z dzieckiem wybierane są ważne fragmenty pokazujące komunikację mama-dziecko. Skupiamy się wyłącznie na tym, co pozytywne w interakcji, co służy dziecku, co pomaga we wzajemnym komunikowaniu się i zaspokajaniu potrzeb maluszka.

Jakie korzyści ma mama z takiej formy pracy?

  • możliwość nawiązania kontaktu z innymi mamami i wymiany doświadczeń;
  • okazja dla dziecka do przebywania z rówieśnikami, w bezpiecznych warunkach, w obecności mamy;
  • możliwość pozyskania wiedzy na temat rozwoju i potrzeb dziecka od jego urodzenia do 3. roku życia;
  • możliwość pozyskania wiedzy i nowych umiejętności z zakresu wychowywania dziecka;
  • możliwość zobaczenia siebie w relacji z dzieckiem;
  • możliwość obserwacji zachowań dziecka, wysyłanych przez niego sygnałów i lepsze ich zrozumienie;
  • możliwość obserwacji własnych reakcji na sygnały wysyłane przez dziecko i sprawdzenie, które z nich służą dziecku;
  • zyskanie większego spokoju i świadomości własnych kompetencji w kontakcie z dzieckiem.

Udział w nim jest bezpłatny.

Termin: 28 marca – 20 czerwca 2018 r., środy(10 spotkań, bez spotkań 2, 30 maja i 13 czerwca), godz. 13.00 – 15.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, wejście B, II piętro, Warszawa

Mamy zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie zapraszamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres warsztaty@fdds.pl lub na fax nr 22 672 65 86. Po otrzymaniu formularza zaprosimy chętne osoby na spotkanie kwalifikacyjne przed warsztatem.

Formularz_zgloszeniowy Być mamą