Kodeks postępowania

Jakie kryteria musi spełnić firma?

Aby podpisać Kodeks, należy:

  1. Wypracować wewnętrzną politykę i procedury postępowania, mające na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
  2. Przeprowadzić szkolenia personelu na temat Kodeksu i procedur postępowania.
  3. Wprowadzić w umowach z podwykonawcami klauzule potępiające turystykę seksualną i informować o działaniach podejmowanych przeciwko tej formie wykorzystywania dzieci.
  4. Informować turystów i osoby podróżujące o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i o możliwościach przeciwdziałania temu zjawisku.
  5. Angażować współpracujące firmy – informować o wprowadzonej polityce, zachęcać do podpisania Kodeksu i zgłaszania niepokojących sytuacji.
  6. Złożyć sprawozdanie z realizacji polityki ochrony dzieci i przestrzegania zasad Kodeksu.

Jakie firmy podpisały Kodeks postępowania?

Kodeks podpisało ponad 1000 firm na całym świecie. W Polsce został dotychczas podpisany 9 października 2012 r., przez Grupę Hotelową Orbis, która wypełnia wszystkie jego kryteria. Członkostwo dzieli się na trzy kategorie:

  • „Top Members” – to firmy, które od co najmniej 12 miesięcy wzorcowo wypełniają wszystkie zasady Kodeksu i opłacają składki członkowskie.
  • „Members” – to firmy, które podpisały Kodeks, zobowiązały się do przestrzegania jego zasad i opłaciły składki członkowskie.
  • „Signatories” – to firmy, które podjęły działania mające na celu podpisanie Kodeksu i przestrzeganie jego zasad. Sygnatariusze mogą zostać członkami po podpisaniu Kodeksu.

Ważnym jest, żeby międzynarodowe firmy, które podpisały Kodeks, podejmowały praktyczne działania na rzecz ochrony dzieci w krajach, w których prowadzą swoje oddziały.

Jak Kodeks działa w Polsce?

Kodeks postępowania został oficjalnie podpisany przez Grupę Hotelową Orbis z Komendą Główną Policji i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacją Dzieci Niczyje):  www.policja.pl/pol/aktualnosci/81451,dok.html.

Kodeks jest narzędziem promowanym w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/krajowy-plan-dzialan.

Przykłady efektów wdrożenia Kodeksu:

W Szczecinie, dzięki czujności recepcjonistki zatrzymano mężczyznę, który przyprowadził do hotelu, w celu wykorzystania seksualnego, dwóch chłopców. Chłopcy zostali sprowadzeni z pobliskiego centrum handlowego, gdzie przebywali bez opieki. Sprawa trafiła do prokuratury.

We Wrocławiu, dzięki szybkiej reakcji pracowników hotelu zatrzymano mężczyznę, który przyprowadził do hotelu chłopców w celu wykorzystywania seksualnego. Chłopcy przebywali w tym czasie pod jego opieką. Sprawca posiadał przy sobie również materiały pornograficzne, otrzymał wyrok 7 lat więzienia.

To, czy Kodeks przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci, zależy od Państwa! Przestrzeganie zasad Kodeksu, to również kwestia bezpieczeństwa Państwa firmy.

Jak przystąpić do Kodeksu w Polsce?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę pełni rolę oficjalnego przedstawiciela Kodeksu Postępowania w Polsce (ang. Local Code Representative) i wspiera firmy we wdrażaniu zasad zawartych w Kodeksie.

Nasza oferta:
– pomagamy firmom wypracować wewnętrzną politykę ochrony dzieci
– prowadzimy szkolenia dla pracowników branży turystycznej
– współorganizujemy oficjalne podpisanie Kodeksu

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem Kodeksu w firmie zapraszamy do kontaktu drogą mailową: kodeks@fdds.pl lub telefonicznie: 22 616 02 68.