Certyfikacja

8/05/2016

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2010 r. koordynuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych.  W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

chd

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

 

Czytaj więcej o programie Chronimy Dzieci