Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

10/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziadkowie i wnuki, Wspólna historia

Cele: Istotą przekazu jest wzmocnienie znaczenia więzi międzypokoleniowych i roli bliskich osób w życiu dziecka. Uświadomienie szczególnej roli jaką dziadek/babcia mogą pełnić w życiu młodego człowieka; budowanie wizerunku dziadków jako osób dzielących się wiedzą, doświadczeniem, dających wsparcie; wzmocnienie relacji pomiędzy dziadkami/babciami a wnukami, a także podniesienie kompetencji wychowawczych dziadków/babć.

Adresaci: babcie, dziadkowie, wnuki, rodzice, internauci

Czas trwania: styczeń – czerwiec 2013 r.

Media:  reklama prasowa, spoty radiowe oraz działania internetowe

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), TelePolska Sp. z o.o., Fundacja Orange, Havas Worldwide Warsaw, organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą: Stowarzyszenie „Siemacha” (Kraków, Rzeszów), Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie, Komitet Ochrony Praw Dziecka – Warszawa, Stowarzyszenie “SOS dla Rodziny” w Szczecinie, Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – Zielona Góra.

Materiały kampanii:

Pliki do pobrania