Dziecko – świadek szczególnej troski (I Etap)

16/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziecko – świadek szczególnej troski, Prawa człowieka

 Cele: Misją kampanii jest uwrażliwienie profesjonalistów uczestniczących w interwencji prawnej oraz pomagającym dzieciom – ofiarom przestępstw na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji związanych z przesłuchiwaniem dziecka. Ich zadaniem jest przygotowanie dziecka do kontaktu z funkcjonariuszami instytucji wymiaru sprawiedliwości i nowej, budzącej obawy sytuacji. Dzięki współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Sprawiedliwości w komisariatach policji, rejonowych prokuraturach i sądach zawisły plakaty “Wysoki Sądzie, boję się”. We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Centrum Szkolenia Policji i Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej organizowano Jesienią w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja “Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która pomogła zaprezentować i upowszechnić standardy postępowania z dzieckiem-świadkiem w procedurach karnych. W 2007 roku kampania została zaadaptowana w Bułgarii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdowie i Ukrainie, a plakaty były eksponowane na komisariatach policji, w sądach i prokuraturach.

Adresaci: pracownicy sądu, prokuratury, policji, psychologowie, biegli sądowi, rodzice i opiekunowie dzieci

Czas trwania: 2004 r.

Media: książki, broszury i specjalnie wydany z okazji kampanii numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, plakaty, szkolenia dla sędziów, prokuratorów, policjantów i psychologów-biegłych sądowych

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), VA Strategic Communication, Program Phare – Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Internet ART., ZEFA Visual Media Polska Sp. z o.o.