Dziecko – świadek szczególnej troski (II Etap)

13/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziecko – świadek szczególnej troski, Prawa człowieka

Cele: Etap II akcji jest kontynuacji osiągnięć poprzedniej kampanii. Tym razem położono nacisk na wszechstronne przygotowanie dziecka do wystąpienia w roli świadka, obejmując uświadamianie potrzeby pomocy nie tylko w trakcie procedur prawnych, ale także przed nimi i po ich zakończeniu – i to zarówno wśród profesjonalistów jak i rodziców i opiekunów. W 2007 r. kampania skupiła się także na tzw. „przyjaznych pokojach”- podnoszeniu standardów pokoi przesłuchań już istniejących i zachęcaniu do tworzenia nowych. W listopadzie 2010 r. roku kampania została adaptowana na terenie Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdowy i Ukrainy.

Adresaci: funkcjonariusze policji, prokuratorzy, sędziowie oraz specjaliści zajmujący się dziećmi-ofiarami lub dziećmi-świadkami przestępstw

Czas trwania: październik 2007 – marzec 2008

Media: plakaty, ulotki, poradnik, broszury, kalendarz ścienny, szkolenia

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), VA Strategic Communications, Członkowie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.  Partnerami kampanii były m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rzecznik Praw Człowieka w Bułgarii, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna w Mołdowie, Ministerstwo ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu na Ukrainie, Ministerstwo Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Dziecka na Litwie oraz inne organizacje pozarządowe. Kampania w 2007 r. finansowana była ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Pozarządowych oraz Funduszu NGO.