Gadki

7/07/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dobre wychowanie, Zły dotyk

 Cele: Kampania społeczna zatytułowana „GADKI” ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego. Akcja profilaktyczna pomaga w identyfikowaniu zagrożeń, utrwalaniu w świadomości dziecka pojęcia dobry, zły dotyk oraz dobra lub zła tajemnica oraz właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych i naruszających granice cielesności. Do tej pory kampania została zrealizowana w 18 krajach Europy.
Materiały i przekazy kampanii inspirowane są materiałami Rady Europy „Kiko and the Hand” oraz brytyjskiej organizacji NSPCC „Underwear Rule”. Obydwie wspomniane akcje opierają się na tzw. bieliźnianej zasadzie – zbiorze wskazówek dotyczących rozmów z dziećmi na temat ochrony przed wykorzystywaniem.

Gdy mówisz “nie”, to znaczy “nie”,
Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy,
Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją,
Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie,
Intymne części ciała są szczególnie chronione.

Adresaci: rodzice, opiekunowie, dzieci

Czas trwania: marzec 2015

Media: telewizja, Internet, plakaty

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Grey Worldwide Warszawa, Papaya, Efektura, Platige, OAK Foundation, SHOM Warsaw, pani fotograf Anna Orłowska.

Materiały kampanii:

https://youtu.be/70jkbhY6Nx4

https://youtu.be/lNm7hay_rl0

https://youtu.be/I53XuaRd0Ro

https://youtu.be/RtOWmjpWB1E

https://www.youtube.com/watch?v=sK-h__9quuY&feature=youtu.be

https://youtu.be/e1kVwj7iNtw

Pliki do pobrania