Internet to okno na świat. Cały świat.

16/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Internet to okno na  świat. Cały świat.

Cele: Akcja “Internet to okno na świat, cały świat” poświęcona jest problemowi kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami w sieci.  Organizatorzy podkreślają konieczność dbania przez rodziców i opiekunów o bezpieczeństwo dzieci korzystających z mediów elektronicznych. Badania dowiodły, że ponad  70 % dzieci styka się w Internecie z brutalnymi scenami przemocy, ponad 50 % trafia w sieci na pornografię, a jedynie 20 % rodziców stosuje oprogramowanie filtrujące niebezpieczne treści. Kampania zdobyła krajowe i międzynarodowe uznanie, otrzymując nagrody m.in. na festiwalach Złote Orły 2006, Klubu Twórców Reklamy w 2007, Golden Drum 2007 oraz podczas 55. Festiwalu Cannes Lions (Bronze Lion w kategorii Film Lions oraz nagroda publiczności).

Adresaci: osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie

Czas trwania: 2006-2007r. oraz 2009r. reedycja

Media: prasa, radio, telewizja, internet, kino

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), McCann Ericsson, NASK, kampania prowadzona pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Materiały kampanii:

Pliki do pobrania