Każdy ruch w Internecie zostawia ślad

13/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Każdy ruch w Internecie zostawia ślad

 Cele: Głównym założeniem kampanii jest szerzenie wiedzy,  że uwodzenie dzieci w Internecie jest przestępstwem, a odpowiedzialność zawsze leży po stronie osoby dorosłej. Organizatorzy zaangażowali się w budowanie świadomości, że każde działanie, którego celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przestępstwem. 8 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje za przestępstwo tego typu do dwóch lat pozbawienia wolności (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca wykorzystał np. niewiedzę lub nieświadomość dziecka (art. 200a § 1).

Adresaci: dzieci, rodzice, opiekunowie, internauci, ogół społeczeństwa, potencjalni sprawcy

Czas trwania: czerwiec – październik 2010

Media: prasa, Internet, outdoor

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), VA Strategic Comunications

Materiały kampanii:

Pliki do pobrania