Kodeks postępowania

29/06/2016

Kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce to międzynarodowe narzędzie, promujące społeczną odpowiedzialność biznesu. Podpisują go firmy, które zobowiązały się dbać o bezpieczeństwo dzieci i przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. Kodeks jest odpowiedzią na globalny problem, który dotyczy również Polski.

the code LOGO 

Został wypracowany przez organizację pozarządową ECPAT Sweden, przy rekomendacji UNICEF oraz Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) po pierwszym Światowym Kongresie przeciwko Wykorzystywaniu Seksualnym Dzieci, który odbył się w 1996 roku.

Organizacja koordynująca Kodeks ma siedzibę w Bangkoku. Więcej informacji na: www.thecode.org.

Jak przystąpić do Kodeksu postępowania