Krajowe Partnerstwo

30/06/2016

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Celem Partnerstwa jest zintegrowanie aktywności organizacji i instytucji które koncentrują swoje działania na pomocy dzieciom krzywdzonym oraz innych formach zapobiegania problemowi złego traktowania dzieci, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest inicjatorem i koordynatorem koalicji.

partnerstwo02-2

 

Zobacz organizacje członkowskie w poszczególnych miastach

 

Przeczytaj regulamin

 

Skontaktuj się z nami w sprawie Krajowego Partnerstwa