Nie prze-graj

13/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Nie prze-graj, Nie warto, Masz zbyt wiele do stracenia

Cele: Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. KWS interpretuje się jako wykorzystywanie dzieci do świadczenia usług seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści (prostytucja, pornografia, turystyka seksualna i handel dziećmi). Działania Fundacji mają na celu ograniczenie występowania problemu poprzez podniesienie świadomości społecznej, przede wszystkim wśród osób bezpośrednio narażonych na niebezpieczeństwo.

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat, profesjonaliści pracujący z młodzieżą, służby zaangażowane w przeciwdziałanie komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci i handlowi dziećmi, polscy i zagraniczni turyści, kibice, którzy mogą stać się sprawcami lub być świadkami przypadków komercyjnego seksualnego wykorzystywania dzieci

Czas trwania: listopad 2011 r. – czerwiec 2012 r.

Media: billboardy, plakaty, ulotki, banery

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji oraz Komedy Głównej Straży Granicznej.

Organizatorzy i partnerzy: Kampania „Nie przegraj!” została zrealizowana w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Fundacja OAK, Agencja reklamowa BBDO.

Materiały kampanii: 

Pliki do pobrania