Potrafię się zatrzymać

24/09/2018
Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Potrafię się zatrzymać

Cele: wsparcie rodziców w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz przekazanie informacji na temat innych, konstruktywnych metod stawiania dziecku granic, by nauczyć je przestrzegania zasad.

Adresaci: rodzice małych dzieci (do 6. roku życia)

Czas trwania: wrzesień – październik 2018

Media: prasa, internet, radio

Organizatorzy i partnerzy: Kampania jest realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu “From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children” współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz zadania „Ochrona dzieci przed przemocą – kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Za kreację, przygotowanie KV kampanii i spotów odpowiada Better Story Studio. W pozyskiwaniu mediów do kampanii wsparł fundację dom mediowy Zenith.

Materiały kampanii: 

Strona internetowa kampanii: rodzice.fdds.pl

Poradnik dla rodziców

Ulotka kampanii Potrafię się zatrzymać