Wolontariat, praktyki, staż

31/10/2016

Wsparcie wolontariuszy, praktykantów i stażystów w pracy naszej fundacji jest nieocenione. Dzięki ich zaangażowaniu, wiele wydarzeń i działań może zostać zrealizowanych ze zdwojoną siłą – na bardzo wysokim poziomie i na dużo większą skalę.

Tu znajdziesz aktualne oferty wolontariatu, praktyk i stażu. Zapoznaj się z nimi – może to właśnie Ciebie szukamy!

Co proponujemy? Możesz zgłosić się na wolontariat w jednej lub kilku z poniższych ścieżek:

1. Profilaktyczno-edukacyjna

Wymagania wstępne: studenci ostatnich lat lub absolwenci psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych ukierunkowanych na pracę z rodziną

Czas trwania: min. 8 miesięcy (340 godzin)

Zaangażowanie czasowe: pomiędzy 5 a 10 godzin tygodniowo

Dyspozycyjność: poniedziałek-piątek 8.00-18.00 i ewentualnie weekendy

Zadania:

– udział w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej profilaktyki,

– zapoznanie z obszarami działań programu profilaktycznego oraz innych projektów realizowanych przez Centrum Dziecka i Rodziny,

– zapoznanie z systemem pomocy kierowanej do rodziców,

– zapoznanie z zasadami współpracy interdyscyplinarnej,

– wdrożenie w prace organizacyjno-biurowe,

– udział w zajęciach grupowych dla dzieci, podczas trwania warsztatów i spotkań edukacyjnych dla rodziców,

– obserwacja zajęć warsztatowych i spotkań edukacyjnych dla rodziców,

– samodzielne prowadzenie Aktywnego Poniedziałku, czyli czasu wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci,

– pomoc w organizacji oraz udział w konferencjach organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,

– współprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 0-6 (opcjonalnie).

Lokalizacja: Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, Warszawa

 

2. Wolontariatu rodzicielskiego

Wymagania wstępne: Komunikatywność, otwartość, empatia, życzliwość, doświadczenia rodzicielskie

Czas trwania: min. 3 miesiące

Zaangażowanie czasowe: 2-4 godziny tygodniowo

Dyspozycyjność: do uzgodnienia

Zadania:

odwiedzanie rodziny z małym dzieckiem raz w tygodniu,

– towarzyszenie w codziennych obowiązkach,

– spędzanie czasu z rodziną i dziećmi,

– wysłuchiwanie, wspieranie emocjonalnie,

– dzielenie się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi,

– wspieranie rodziny w integracji z najbliższym otoczeniem.

Lokalizacja: Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, cała Warszawa

 

3. Animacyjna

Wymagania wstępne: Komunikatywność, otwartość, empatia, proaktywne nastawienie , kreatywność

Czas trwania: Min. 3 miesiące (w sumie ok. 75 godzin)

Zaangażowanie czasowe: 25 godzin w miesiącu

Dyspozycyjność: poniedziałek-piątek, godz. 9.00-19.00

Zadania:

– informowanie o działaniach i ofercie Centrum Pomocy Dzieciom (rodziców i dzieci),

– zarządzanie poczekalnią (przygotowanie napojów, miejsca dla dziecka itp.),

– oprowadzanie po placówce,

– rozmowa z rodzicem,

– zabawa i rozmowa z dzieckiem,

– wsparcie przy przygotowaniu i realizacji grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych,

– wsparcie działań sekretariatu.

Lokalizacja: Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Przybyszewskiego 20/24, Warszawa

 

4. Pomocy prawnej

Wymagania wstępne: Studenci III-V roku prawa lub psychologii

Czas trwania: 12 miesięcy (w sumie ok. 140h)

Zaangażowanie czasowe: 3 4-godzinne dyżury w miesiącu

Dyspozycyjność: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godz. 9.30-13:30

Zadania:

– udzielanie informacji mailowych na temat ochrony prawnej dziecka ofiary przestępstwa,

– towarzyszenie klientom w sądzie,

– wspieranie dziecka przed przesłuchaniem w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań w CPD,

– zadania zlecane przez dział prawny,

– udział w szkoleniach specjalistycznych,

– wypełnienie zadań ścieżki animacyjnej w wymiarze 10 godzin.

Lokalizacja: Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Przybyszewskiego 20/24, Warszawa

 

5. Pomocy Telefonicznej

Wymagania wstępne: Absolwenci lub studenci III-V roku studiów psychologicznych lub kierunków pokrewnych

Czas trwania: 12 miesięcy (w sumie ok. 500 godzin)

Zaangażowanie czasowe: Ok. 40 godzin w miesiącu

Dyspozycyjność: Grafik dyżurów 7 dni w tygodniu:

poranny: 11.30-15.30

popołudniowy: 14.30-18.30

wieczorny: 17.30-22.30

Zadania:

– udzielanie pomocy telefonicznej klientom Telefony Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,

– udział w szkoleniach specjalistycznych,

– wsparcie działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę poprzez udział w organizowanych przez nią wydarzeniach,

– wypełnienie zadań ścieżki animacyjnej w wymiarze 20 godzin.

Lokalizacja: Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Przybyszewskiego 20/24, Warszawa

 

6. Badawcza

Wymagania wstępne: Min. III rok studiów z zakresu nauk społecznych

Czas trwania: 3-4 miesiące (100 godzin)

Zaangażowanie czasowe: 6-8 godzin raz w tygodniu

Dyspozycyjność: poniedziałek-piątek, godz. 9.00-17.00

Zadania:

  • Wsparcie działu przy przygotowaniu narzędzi badawczych oraz realizacji badań,
  • Wyszukiwanie danych,
  • Wsparcie przy analizie wyników badań,
  • Wsparcie przy przygotowywanie raportów z badań,
  • Prace biurowo-administracyjne.

Lokalizacja: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, Warszawa

 

W wypadku wyboru każdej z powyższych ścieżek zapewniamy zestaw specjalistycznych szkoleń, które przygotują Cię do wykonywania zadań zleconych w ramach wolontariatu. Jeśli chcesz zaangażować się w wolontariat w innym terminie również prosimy o wypełnienie formularza.

 

Wypełnij  formularz i prześlij go wraz z CV (życiorys nie jest wymagany do ścieżki Wolontariatu rodzicielskiego) na adres wolontariat@fdds.pl do 16 września 2018r.

 

Zapraszamy!

 


Dołącz do nas, zostań wolontariuszem