Wolontariat, praktyki, staż

7/03/2019

Rusza nabór na cykl stażowy w 116 111 !

Nabór na dziewięciomiesięczny cykl stażowy – luty 2020

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

PROFIL STAŻYSTY

Program skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych), zainteresowanych zdobyciem praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem.

Poszukujemy osób wykazujących się:

 • wysoko rozwiniętymi kompetencjami komunikacyjnymi, łatwością wypowiedzi;
 • otwartością na informację zwrotną;
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • odpornością na stres, cierpliwością;
 • samodzielnością, odpowiedzialnością;
 • wiedzą i umiejętnościami poruszania się w środowisku internetowym;
 • biegłością w obsłudze komputera.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.

Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

CYKL STAŻOWY

Rozpoczyna się okresem próbnym, po którym wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych. Okres współpracy określony w umowie wynosi 9 miesięcy.

Zapewniamy:

 • Elastyczne godziny odbywania zadań stażowych – 7 dni w tygodniu w godzinach 11:30-22:30;  od marca w godzinach 9.30 – 22.30;
 • Pakiet specjalistycznych szkoleń z zakresu: umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą przez telefon, profilaktyki w pracy konsultanta, pracy z trudnym klientem, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, rozmowy o seksualności, przemocy, relacjach rówieśniczych, problemach w rodzinie, stracie, ryzykownych zachowaniach, wykorzystaniu seksualnym itp.;
 • Bieżącą superwizję pracy oraz superwizję grupową;
 • Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;
 • Umowę o współpracy wolontariackiej, a po pomyślnym ukończeniu stażu zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem liczby godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

Stażysta poświęci całemu cyklowi stażowemu łącznie ok. 380 godzin.

1.Okres próbny (9.02 – 15.03.2020)

Stażysta zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania, m. in. słuchając rozmów doświadczonych konsultantów i biorąc udział w podstawowych szkoleniach.

Ważne daty:

 • 9.02.2020 – warsztat rekrutacyjny (5h)
 • 11.02.2020 – spotkanie wprowadzające – 17.30 – 19.30 (2h)
 • 29.02 – 1.03.2020 -szkolenie obowiązkowe z rozmowy psychologicznej, (16h).

2. Okres właściwy (16.03. – 31.10.2020)

Do zadań stażysty należeć będzie udział w: dyżurach telefonicznych, wykonywaniu zadań zleconych przez opiekuna stażu na rzecz programu, superwizjach oraz spotkaniach ewaluacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane podjęciem dziewięciomiesięcznej współpracy w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: wolontariat@fdds.pl (I ETAP);

Wybrane osoby zostaną zaproszone na warsztat rekrutacyjny (II ETAP), który odbędzie się 9.02.2020r.

Maksymalna liczba miejsc na stażu: 20.

CZEKAMY TYLKO DO 26.01.2020r.