Zły dotyk (I Etap)

16/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zły dotyk

 Cele: Uświadomienie społeczeństwa o problemie, który dotyka znacznie więcej dzieci, niż można by przypuszczać. Badania przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii pokazały, że w polskich domach rzadko rozmawia się na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Jednym z najważniejszych założeń akcji było uzmysłowienie rodzicom i opiekunom dzieci, że jest to problem dotykający wszystkie warstwy społeczne. Kolejnym z celów było zdiagnozowanie i odizolowanie osób, których głównym obiektem zaspokajania seksualnego są dzieci. Aby tego dokonać, należało przekazać najmłodszym, że nie każdemu dorosłemu można w pełni, bezkrytycznie ufać. Szczególnie aktywnie w akcję zaangażowała się Fundacja Pomocy Dzieciom – Ofiarom Gwałtu i Przemocy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Organizacje te sprawowały nie tylko opiekę merytoryczną nad przebiegiem kampanii, ale również oferowały pomoc wszystkim zgłaszającym swoje problemy pod wpływem akcji. Dodatkowo Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uhonorował redakcję „Rozmów w Toku” nagrodą „Złotego Telefonu” za działania na rzecz pomocy osobom cierpiącym z powodu przemocy w rodzinie.

Adresaci: rodzice, opiekunowie, dzieci

Czas trwania: 2002 r.

Media: prasa, telewizja, outdoor

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Telewizja TVN, Young&Rubicam

Pliki do pobrania