Opinia FDDS w sprawie automatycznego orzekania opieki naprzemiennej

8/06/2018

Opinia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (Druk nr 776)

Projekt ustawy ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której celem jest przyjęcie automatycznego orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (PW-9-01/17).

 

Pobierz opinię >>

32 Udostępnień

Pliki do pobrania