“Patotreści w internecie – niebezpieczna codzienność naszych dzieci” – prezentacja pierwszych polskich badań i debata na temat problemu patologicznych treści w sieci

21/05/2019

30 maja 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się spotkanie “Patotreści w internecie – niebezpieczna codzienność naszych dzieci”  podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki pierwszych w Polsce badań opisujących kontakty dzieci i młodzieży z patotreściami w internecie. Wydarzenie organizowane jest przez  RPO oraz FDDS w partnerstwie z  firmą Orange.

Spotkanie, do którego zainteresowane osoby mogą dołączyć (rejestracja: anna.grzelak@brpo.gov.pl) ma na celu wypracowanie rozwiązań służących ograniczeniu zjawiska patotreści poprzez działania edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych (dzieci, rodzice) i zawodowych (nauczyciele, organy ścigania, platformy internetowe), a także zwrócenie uwagi na konieczność egzekwowania odpowiedzialność prawnej osób tworzących i publikujących patotreści.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną również wyniki badań dotyczące odbioru i oceny patostreamingu wśród młodzieży, przeprowadzonych przez Focus Group Interviews na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przyjdź, posłuchaj, włącz się do dyskusji!