Placówki warszawskie

 • Centrum Pomocy Dzieciom

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Przybyszewskiego 20/24

01-849 Warszawa

tel./faks: 22 826-88-62, 22 826 14 34

e-mail: cpd@fdds.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– diagnoza psychologiczna,

– terapia indywidualna dziecka,

– grupa socjoterapeutyczna,

– konsultacje wychowawcze,

– terapia indywidualna dorosłych,

– terapia grupowa dorosłych,

– grupa wsparcia,

– pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami: psychiatrą i psychiatra dziecięcym.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. (022) 845 12 12

e-mail: belgijskaprzemoc@neostrada.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– terapia indywidualna dzieci,

– grupa wsparcia,

– pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  ul. Oleandrów 6, III piętro
  00-629 Warszawa

tel. (022) 626 94 19

e-mail: kopd@kopd.pl

www.kopd.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– diagnoza psychologiczna,

– terapia indywidualna dzieci,

– konsultacje wychowawcze,

– terapia indywidualna i grupowa dorosłych,

– grupa wsparcia,

– grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,

– pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny

ul. Boryszewska 4

00-781 Warszawa

Tel. (022) 646 57 25

www.mop-poradnia.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– diagnoza psychologiczna,

– terapia indywidualna dzieci,

– terapia grupowa dzieci,

– grupa rozwojowo-wsparciowa dla dzieci,

– konsultacje wychowawcze,

– terapia indywidualna dorosłych,

– terapia grupowa dorosłych,

– grupa kształtująca umiejętności wychowawcze.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

 • Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17

00-150 Warszawa

Tel. (022) 636 49 04

Faks (022) 636 49 12

e-mail: stowarzyszenie.aslan@wp.p

www.aslan.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat. Zajmuje się ofiarami przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– diagnoza psychologiczna,

– terapia indywidualna dzieci,

– terapia grupowa dzieci,

– grupa socjoterapeutyczna,

– konsultacje wychowawcze,

– grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,

– pomoc prawna.

 • Stowarzyszenie OPTA

ul. Marszałkowska 85 lok. 34

00-683 Warszawa

tel.: (022) 424 09 89

tel./fax: (022) 622 52 52

e-mail: biuro@opta.org.pl

www.opta.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, młodzieży uzależnionej od alkoholu, narkotyków oraz komputera/ Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– diagnoza psychologiczna,

– terapia indywidualna dzieci,

– terapia grupowa dzieci,

– grupa socjoterapeutyczna,

– grupa wsparcia,

– grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,

– pomoc prawna

Ośrodek współpracuje z psychiatrą dziecięcym.

 • Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży “Pępek”

ul. Złota 7/21

00-019 Warszawa

tel./faks (022) 828 21 99

e-mail: osrodek.pepek@wp.pl

www.etoh.edu.pl

Działalność ośrodka jest kierowana do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– terapia indywidualna dzieci,

– grupa socjoterapeutyczna,

– zajęcia wyrównawcze i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży,

– konsultacje wychowawcze,

– terapia indywidualna dorosłych,

– grupa wsparcia dla dorosłych,

– pomoc prawna.

Ośrodek prowadzi systematyczną współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem.

 • Lokalny ośrodek wsparcia dla ofiar przestępstw

ul . Zwierzyniecka 8 a

00-719 Warszawa

Tel. 0 504 381 916

www.lowwarszawa.republika.pl

e-mail: low.warszawa@gmail.com

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– pomoc interwencyjna,

– krótkoterminowa terapia indywidualna dziecka,

– grupy socjoterapeutyczne,

– pomoc prawna

 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ul. Targowa 82

03-448 Warszawa

Tel. (022) 619 85 01

e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

www.otwartedrzwi.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacje psychologiczne,

– zajęcia socjoterapeutyczne

 • Ośrodek pomocy społecznej dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Dział pomocy specjalistycznej

ul. Milenijna 2A

03-130 Warszawa

Tel. (022) 819 41 70

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– długoterminowa i krótkoterminowa pomoc psychologiczna dziecku,

– jednorazowe konsultacje psychologiczne

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Al. Zjednoczenia 11

01-829 Warszawa

Tel. (022) 864 73 o6

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– konsultacja wychowawcza,

– terapia indywidualna dorosłych,

– pomoc prawna.

 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

ul. Woronicza 30

02-640 Warszawa

tel. (022) 646 82 99

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– wstępna diagnoza psychologiczna,

– konsultacje wychowawcze,

– pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą

 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

ul. Waszyngtona 126

04-076 Warszawa

Tel. (022) 671 51 41, 818 00 00

Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

– konsultacja psychologiczna,

– wstępna diagnoza psychologiczna,

– konsultacje wychowawcze,

– pomoc prawna