Placówki w województwie kujawsko-pomorskim

  • Bydgoszcz

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Traugutta 5
85-122 Bydgoszcz
Tel. (052) 373-63-30, alarmowy 0 602 628 192
www.po-bydgoszcz.one.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* nocleg,
* pomoc prawna.

 

  • Grudziądz

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Małomłyńska
86-300 Grudziądz
tel./fax (056) 462 29 39
e-mail: pcprgrudziac@interia.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* pomoc pedagogiczna rodzinie,
* pomoc prawna,
* nocleg.

 

  • Inowrocław

Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Terenowy Komitet Praw Dziecka w Inowrocławiu

Krzywoustego 15
88 – 100 Inowrocław
tel. (052) 35 52 450
e-mail: tkopd.ino@interia.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, uzależnienia od komputera/ Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* mediacje z rodziną,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

 

  • Rypin

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Mławska 54
87-500 Rypin
tel. 0 512 102 536

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i zaniedbania oraz młodzieży uzależnionej od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* pomoc prawna,
* nocleg.

 

  • Radziejów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
tel/fax (054) 285-35-43

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* konsultacje wychowawcze,
* pomoc prawna.