Placówki w województwie łódzkim

  • Biecz

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “Nadzieja”
Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny z Hostelikiem dla Osób Doznających Przemocy

Belna 97
38-340 Biecz
Tel. 0 661-840-830, 0 693-365-801
e-mail: zosia.kosiba@op.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia rodzinna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa socjoterapeutyczna,
* nocleg,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

  • Kutno

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oporowska 27
99-300 Kutno
tel. (024) 355 90 80
fax. (024) 253 35 35

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* grupa socjoterapeutyczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia grupowa dorosłych,
* warsztaty kształtujące umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

  • Łódź

Ośrodek Terapii Rodzin – Hostel dla Matek z Dziećmi Chroniących się przed Przemocą

Franciszkańska 85
91-837 Łódź
tel/faks (042) 640-65-91
e-mail: hostel@xl.wp.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* nocleg,
* wideotrening,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze.

Placówka współpracuje z lekarzem rodzinnym oraz lekarzem dokonującym obdukcji.

  • Łódź

Fundacja Pomocy Rodzinie “Opoka”

Pl. Barlickiego 11
90-615 Łódź
tel. (042) 633-75-43;(042) 630-61-80
e-mail: opoka@toya.net.pl
www.opoka.toya.net.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna,
* mediacje rodzinne.

Placówka współpracuje z lekarzami: lekarz medycyny sądowej, psychiatra dziecięcy, lekarz dokonujący obdukcji. Przy placówce funkcjonują 2 świetlice i klub.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

  • Łódź

Fundacja Gajusz
Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA
Łódź, ul Piotrkowska 17 (w bramie)
wejście D, lokal nr 3
tel. 885 800 202 – Rejestracja
centrumterapii@gajusz.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy, zaniedbania, uzależnień, dzieciom będących w pieczy zastępczej i ich rodzinom.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* terapia rodzinna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa socjoterapeutyczna,
* warsztaty kształtujące umiejętności wychowawcze,
* nocleg,
* pomoc prawna.
Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą, logopedą i neurologopedą, fizjoterapeutą, psychologami, pedagogami, spec. interwencji kryzysowej, terapeutami wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutami integracji sensorycznej.
  • Opoczno

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Armii Krajowej 2
26-300 Opoczno
tel. (044) 736 14 64
e-mail: centrumopoczno@neostrada.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia rodzinna,
* pomoc prawna.

  • Poddębice

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel. (043) 678 20 85

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.

  • Radomsko

Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień w Rodzinie

Reymonta 58
97-500 Radomsko
Tel. (044) 68-544-52

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem dokonującym obdukcji.

  • Skierniewice

Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kozietulskiego 3
96-100 Skierniewice
Tel. (046) 833-11-25

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* hostel,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia grupowa dorosłych,
* pomoc prawna.