Placówki w województwie lubelskim

  • Chełm

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Lubelska 57
22-100 Chełm
tel. (0-82) 565-95-10

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna
* diagnoza psychologiczna
* terapia indywidualna dzieci
* terapia grupowa dorosłych
* grupa wsparcia dla kobiet
* pomoc prawna

  • Konstantynów

Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie ?Sens”

21-543 Konstantynów
ul. Piłsudskiego 27
tel. (083) 345-33-55

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* pomoc prawna.

  • Lublin

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

I Armii Wojska Polskiego 1
20-078 Lublin
tel./faks (081) 532-48-22

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna (zwłaszcza diagnoza dzieci pod kątem wykorzystania seksualnego),
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia dla rodziców,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* terapia rodzinna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą. W zakresie pomocy prawnej współpracuje z Zespołem “Parasol dla dziecka” przy MOPR Lublin.

  • Tarnogród

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Szkolna 6
23-420 Tarnogród
tel. (084) 689 76 33

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.

  • Tomaszów Lubelski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wyspiańskiego 7
22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (084) 664 42 54
e-mail: oik.tomaszow@interia.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia rodzinna
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.