Placówki w województwie lubuskim

  • Gorzów Wielkopolski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* nocleg,
* konsultacje wychowawcze
* terapia indywidualna dorosłych
* pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

  • Słubice

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sienkiewicza 28
69-100 Słubice
tel. (095) 758 21 40
fax (095) 758 84 04
e-mail: pcprslubice@neostrada.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.

  • Świebodzin

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień (PCPR)

Bramkowa 2
66-200 Świebodzin
tel. (068) 475-67-87 lub (068) 475-09-38

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych
* grupa wsparcia,
* nocleg,
* pomoc prawna.

  • Zielona Góra

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Piaskowa 9 E
65-204 Zielona Góra
tel. (068) 324-49-00
faks 683 244 900
e-mail: tkopd@poczta.onet.pl
www.tkopd.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych
* grupa wsparcia dla kobiet,
* pomoc prawna.