Placówki w województwie małopolskim

  • Andrychów

Ośrodek Wspierania Rodziny

Metalowców 10
34-120 Andrychów
tel. (0-33) 875-24-29
(0-33) 875-47-05 (telefon interwencyjny)
e-mail: mst@owr.andrychow.pl
http://www.owr.andrychow.pl/

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.

  • Kraków

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Radziwiłłowska 8b
31-026 Kraków
tel. (012) 421-82-42, 421-69-76

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* zajęcia grupowe,
* hostel,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

Ośrodek świadczy również pomoc psychiatryczną. Pomaga głównie matkom z dziećmi, zagrożonym przemocą. Oferuje przede wszystkim pomoc doraźną.

  • Kraków

Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego

Krakowiaków 2
31-962 Kraków
tel. (012) 644 05 08, 0602 220 199
e-mail: otipr.krakowiakow@vp.plotipr@sdn.org.pl
www.otipr.sdn.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnień.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
* grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży,
* konsultacje wychowawcze,
* “Szkoła dla rodziców” – Trening Umiejętności Wychowawczych,
* terapia rodzinna,
* pomoc socjalna,
* grupa wsparcia dla dorosłych,
* pomoc dzieciom w nauce, bezpłatne korepetycje udzielane przez wolontariuszy,
* porady prawne w zakresie procedur przeciwdziałania przemocy oraz postępowania w sprawach nieletnich, a także prawa karnego.

Placówka współpracuje z innymi podmiotami, których zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

  • Nowy Sącz

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 449-04-94, (018) 449- 04-90
faks (018) 449-07-35
e-mail: soikdi@op.pl
www.soik.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* nocleg,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.