Placówki w województwie mazowieckim

 

 • Warszawa

Centrum Pomocy Dzieciom
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel. (22) 826 88 62
e-mail: cpd@fdds.pl
www.fdds.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dziecka,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami: psychiatrą i psychiatra dziecięcym.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Brwinów

Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną

Grodziska 31
05-840 Brwinów
tel. (022) 729-63-11
faks (022) 729-63-11
e-mail: gopzr@wp.pl
www.gopzr-swietlice-brwinow.org

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.

Placówka świadczy pomoc głównie matkom z dziećmi, współpracuje z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz z lekarzem psychiatrą.

 • Mława

Zespół Ośrodków Wsparcia
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Słowackiego 18
06-500 Mława
tel./fax (023) 654 52 29
e-mail: zowmlawa.sekretariat@interia.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* nocleg,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem internistą.

 • Ostrołęka

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kościuszki 24/26
07-410 Ostrołęka
tel. (029) 767 61 94

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia krótkoterminowa,
* nocleg,
* pomoc prawna.

 • Piaseczno

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

Kościuszki 3
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-72-63
e-mail: mgops@piaseczno.eu

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* pomoc prawna.

 • Płock

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wolskiego 4
09-400 Płock
tel. (024) 364 02 48 do 51
(024) 364 02 88 lub 89

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa kobiet – ofiar przemocy w rodzinie
* grupa wsparcia,
* nocleg,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Radom

Ośrodek Interwencji Kryzysowej TPD

Malczewskiego 20 b
26-600 Radom
tel. (048) 36-227-45
e-mail: osrodek@ptd.radom.pl
www.ptd.radom.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* hostel,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* pomoc prawna.

 

 • Warszawa

Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel. (022) 845 12 12
e-mail: belgijskaprzemoc@neostrada.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

 • Warszawa

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Oleandrów 6, III piętro
00-629 Warszawa
tel. (022) 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
www.kopd.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Warszawa

Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny

Boryszewska 4
00-781 Warszawa
Tel. (022) 646-57-25
www.mop-poradnia.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia grupowa dzieci,
* grupa rozwojowo-wsparciowa dla dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

 • Warszawa

Stowarzyszenie ASLAN

Ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
Tel. (022) 636-49-04
Faks (022) 636-49-12
e-mail: stowarzyszenie.aslan@wp.pl
www.aslan.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat. Zajmuje się ofiarami przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.

 • Warszawa

Stowarzyszenie OPTA

Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa
tel.: (0-22) 424 09 89
tel./fax: (0-22) 622 52 52
e-mail: biuro@opta.org.pl
www.opta.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, młodzieży uzależnionej od alkoholu, narkotyków oraz komputera/ Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna
* diagnoza psychologiczna
* terapia indywidualna dzieci
* terapia grupowa dzieci
* grupa socjoterapeutyczna
* grupa wsparcia
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze
* pomoc prawna

Ośrodek współpracuje z psychiatrą dziecięcym.

 • Warszawa

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży “Pępek”

Złota 7/21
00-019 Warszawa
tel./faks (0-22) 828 21 99
e-mail: osrodek.pepek@wp.pl
www.etoh.edu.pl

Działalność ośrodka jest kierowana do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* zajęcia wyrównawcze i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia dla dorosłych,
* pomoc prawna.

Ośrodek prowadzi systematyczną współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem.

 • Warszawa

Lokalny ośrodek wsparcia dla ofiar przestępstw

ul . Zwierzyniecka 8 a
00-719 Warszawa
Tel. 0 504 381 916
www.lowwarszawa.republika.pl
e-mail: low.warszawa@gmail.com

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* pomoc interwencyjna,
* krótkoterminowa terapia indywidualna dziecka,
* grupy socjoterapeutyczne,
* pomoc prawna

 • Warszawa

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Targowa 82
03-448 Warszawa
Tel. (022) 619 85 01
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
www.otwartedrzwi.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* Konsultacje psychologiczne
* Zajęcia socjoterapeutyczne

 • Warszawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 (Białołęka)

Marywilska 44
03-042 Warszawa
Tel. 22 814 10 61

Placówka udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom lub opiekunom prawnym oraz nauczycielom.

 • Warszawa

Ośrodek pomocy społecznej dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Marywilska 44C
03-042 Warszawa
Tel. 22 614 70 00

oraz

Van Gogha 7
03-188 Warszawa
Tel. 22 300 20 43

Placówki udzielają pomocy osobom dorosłym i rodzinie

 • Warszawa

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
Tel. (022) 864 73 06

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* konsultacja wychowawcza,
* terapia indywidualna dorosłych
* pomoc prawna.

 • Warszawa

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Woronicza 30
02-640 Warszawa
tel. (022) 646 82 99

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* wstępna diagnoza psychologiczna,
* konsultacje wychowawcze,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą 

 • Warszawa

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Waszyngtona 126
04-076 Warszawa
Tel. (022) 671 51 41, 818 00 00

Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* wstępna diagnoza psychologiczna,
* konsultacje wychowawcze,
* pomoc prawna