Placówki w województwie opolskim

  • Brzeg

Punkt Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, Rodzin z Problemem Alkoholowym, Osób i Rodzin z Problemem Narkotykowym

Piastowska 29
49-300 Brzeg
tel. (077) 416-05-06
e-mail: punktpomocy@onet.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem pediatrą.

  • Kędzierzyn-Koźle

Lokalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przestępstw
Pl. Wolności 10/2
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel 0-77 483-42-17
e-mail: low.kozle@opole.so.gov.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci
* terapia rodzinna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz psychiatrą dziecięcym.

  • Nysa

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR

Słowiańska 17
48-300 Nysa
tel. (077) 448-26-10
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze.

  • Nysa

Zespół Diagnostyczno- Psychologiczno-Pedagogiczny

Marii Rodziewiczówny 18
48-303 Nysa
tel/faks (077) 435-28-80
e-mail: oaotisnysa_pawelec@wp.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* konsultacje wychowawcze.

Placówka współpracuje z psychiatrą oraz psychiatrą dziecięcym.

  • Opole

Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Darmota 6
ul. 45-064 Opole
tel.(077) 45-44-845
e-mail: opole@trr.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze
* pomoc prawna,
* mediacje rodzinne.

Placówka współpracuje z lekarzem dokonującym obdukcji.

  • Opole

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS

Małopolska 20 A
45-701 Opole
tel. (077) 455-63-91
fax. (077) 455-63-90
e-mail: oikopole@wp.pl
www.oikopole.republika.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna

W tym samym budynku znajduje się hostel, prowadzony przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

  • Prudnik

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
tel. (077) 436 47 00
fax (077) 436 91 25

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* konsultacja terapeutyczna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży,
* poradnictwo dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.