Placówki w województwie podkarpackim

  • Dębica

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Gawrzyłowska 31
39-200 Dębica
tel./fax (014) 670 33 42
e-mail: oik@oik.debica.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, współuzależnionym.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dla sprawców przemocy,
* pomoc prawna,
* nocleg.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

  • Kluczbork

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel. (077) 414 23 53
tel. całodobowy 0 600 478 482
e-mail: pcpr.kluczbork@neostrada.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

  • Przemyśl

Punkt Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, uzależnienia od komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

  • Rzeszów

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS

Skubisza 4
35-207 Rzeszów
tel. (017) 863 53 89
tel./ fax (017) 863 69 33
e-mail: mrzesz@rzeszow.uw.gov.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dla sprawców przemocy,
* konsultacje wychowawcze,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna,
* nocleg.

  • Rzeszów

SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Kochanowskiego 17 (budynek Izby Wytrzeźwień I piętro)
35-201 Rzeszów
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-20,
tel. do rejestracji 017 858 11 81
e-mail: cpitu@odwyk.pl

Placówka, obok świadczeń udzielanych osobom uzależnionym od alkoholu, zajmuje się terapią osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie i wykorzystywanych seksualnie.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* Konsultacje psychologiczne
* Wizyty diagnostyczne
* Terapia indywidualna dzieci
* Terapia grupowa
* Terapia rodzin dzieci wykorzystywanych seksualnie

  • Stalowa Wola

Świetlica “Tęcza”

tel/faks (015) 842-09-40
e-mail: teczamops@o2.pl
www.tarczawizytowska.pl

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia grupowa dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze.

  • Stalowa Wola

Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie “TARCZA”

Punkt Konsultacyjny

Okulickiego 4/89
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15/844-79-96
fax. 0-15/844-79-97
http://www.tarcza.wizytowka.pl/

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* konsultacje wychowawcze,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze
* pomoc prawna

  • Sucha Beskidzka

Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej

Mickiewicza 31
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033)874-21-01
faks (033) 874-70-31

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.