Placówki w województwie podlaskim

 • Białystok

 • Centrum Pomocy Dzieciom
  ul. Gen. F. Kleeberga 8,
  15-691Białystok
  tel./faks (085) 652-54-94
  www.centrum-klanza.plPlacówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

  * konsultacja psychologiczna,
  * diagnoza psychologiczna,
  * terapia indywidualna dzieci,
  * grupa socjoterapeutyczna,
  * konsultacje wychowawcze,
  * terapia indywidualna dorosłych,
  *przyjazny pokój przesłuchań dzieci
  * grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
  * pomoc prawna.

 • Białystok

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Droga”

Proletariacka 21
15-449 Białystok
tel. (085) 652-57-17
fax. (085) 652-57-17 (wew. 17)
www.stowarzyszeniedroga.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* hostel,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami: pediatrą, psychiatrą, ginekologiem.

 • Białystok

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji “Etap”

Włókiennicza 7
14-464 Białystok
tel./faks (085) 744-52-24
e-mail: droga.etap@neostrada.pl
www.stowarzyszeniedroga.pl/etap.html

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia.

 

 • Łomża

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wojska Polskiego 161
18-400 Łomża
tel./fax (086) 216 98 20
e-mail: oiklomza@neostrada.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* pomoc prawna,
* nocleg.

 • Suwałki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Świerkowa 60
16-400 Suwałki
tel. (087) 565 92 82
e-mail: interwencja@powiat.suwalski.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dla sprawców przemocy,
* konsultacje wychowawcze,
* pomoc prawna.