Placówki w województwie pomorskim

 • Gdańsk
  Centrum Interwencji Kryzysowej
  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  Plac Ks. Gustkowicza 13
  80-543 Gdańsk
  tel. 58 511 01 21
  e-mail: cik@fdds.pl

  Placówka udziela pomocy wszystkim osobom w sytuacjach kryzysowych:
  • profesjonalne wsparcie psychologiczne dla dorosłych oraz dzieci w kryzysach o nagłym i ostrym przebiegu,
  • wsparcie profesjonalistów w sytuacjach trudnych,
  • natychmiastową pomoc w całodobowym ośrodku, doraźne schronienie, poradnictwo specjalistyczne i krótkoterminową pomoc psychologiczną,
  • sesje odreagowania – indywidualne i grupowe, wsparcie oraz konsultacje dla zespołów kryzysowych powoływanych przez instytucje, placówki lub firmy.

 

 • Gdańsk

Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

Racławicka 17
80-406 Gdańsk
tel. (058) 347-89-30
e-mail: osrodek@pro.onet.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze.

Ośrodek współpracuje z ginekologiem oraz z lekarzem dokonującym obdukcji.

 • Gdynia

Zespół Placówek Specjalistycznych: Ognisko Wychowawcze, Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Placówka Interwencyjna przy Domu Dziecka

Wejherowska 65
81-049 Gdynia
tel/faks (058) 664-33-66
e-mail: terapeutyczny@zps.net.pl
www.zps.net.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej
* konsultacje wychowawcze,
* grupa wsparcia dla rodziców
* terapia rodzinna (systemowa),
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Słupsk

Dom Interwencji Kryzysowej

Pl. Wolności 3
tel. (059) 842-71-25
e-mail: pckslupsk@op.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia dla rodziców,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* nocleg,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami: pediatrą, psychiatrą, ginekologiem.

 • Starogard Gdański

  Centrum Pomocy Dzieciom
  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  ul. Hallera 19a
  83-200 Starogard Gdański
  tel. 58 531 00 45
  e-mail: cpdstarogard@fdds.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dziecka,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami: psychiatrą i psychiatra dziecięcym.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 • Wejherowo

Centrum Interwencji Kryzysowej

84-200 Wejherowo
ul. Przebendowskiego 1
tel./ faks (058) 677 35 99
e-mail: cik.wejherowo@wp.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* krótkoterminowa terapia indywidualna dzieci,
* krótkoterminowa terapia indywidualna dorosłych,
* pomoc prawna,
* nocleg.

0 Udostępnień