Placówki w województwie świętokrzyskim

  • Kielce

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia MOPR

ul. 1-go Maja 196
25-004 Kielce
tel./faks (041) 368-18-67
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* nocleg,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z psychiatrą, prowadzi świetlice środowiskowe.

  • Kielce

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

ul. Manifestu Lipcowego 65
25-432 Kielce
tel. (041) 331-53-13
e-mail: scpie@profilaktyka.com
www.profilaktyka.com

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* terapia rodzinna,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z psychiatrą dziecięcym.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.