Placówki w województwie warmińsko-mazurskim

  • Elbląg

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
Towarzystwo Pomocy ?Dajmy Szansę”

Nowodworska 49
82-300 Elbląg
tel./fax (055) 232 42 60
e-mail: tpszansa@elblag.com.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy rodzinie:

* konsultacja pedagogiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* pomoc prawna,
* nocleg.

  • Kętrzyn

Punkt Interwencji Kryzysowej

Górna 8
11-400 Kętrzyn
tel. (089) 751 74 10
fax (089) 751 74 11
e-mail: b_bieganska@o2.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczne,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

  • Olsztyn

Dom Dziennego Pobytu “Arka”

Niepodległości 95
10-046 Olsztyn
tel. (089) 534-99-55
e-mail: arka.dom@wp.pl
www.arka.olsztyn.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* pomoc prawna.

  • Ostróda

Świetlica Terapeutyczna

Sportowa 1
14-100 Ostróda
tel. (089) 646-41-41
e-mail: swietlica_ostroda@wp.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze.

  • Pisz

Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Piaskowa 2
12-200 Pisz
tel. (087) 424 11 38
fax (087) 424 11 39
e-mail: pcr@powiat.pisz.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* pomoc prawna,
* nocleg.