Placówki w województwie wielkopolskim

  • Kalisz

Centrum Interwencji Kryzysowej

Graniczna 1
62-800 Kalisz
tel./fax. (062) 767 72 61
e-mail: cik.kalisz@wp.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystania seksualnego, zaniedbania, świadkom przemocy w rodzinie.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* pomoc prawna,
* nocleg.

  • Konin

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

Staszica 17
65-510 Konin
tel./fax. (063) 244 59 16
e-mail: pomagamy_sobie@op.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom i dorosłym – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacje psychologiczne,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia dorosłych osób uzależnionych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna,
* nocleg.

  • Leszno

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Niepodległości 27C
64-100 Leszno
tel. (065) 529-98-65, (065) 529-98-66
faks (065) 529-95-49
e-mail: oikleszno@kki.net.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* hostel dla matek z dziećmi – ofiar przemocy,
* pomoc prawna.

  • Ostrów Wielkopolski

Zespół Interwencji Kryzysowej

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Wolności 20
tel./fax (062) 736 20 91

Placówka udziela pomocy dzieciom i dorosłym – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacje psychologiczne,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia indywidualna dorosłych,
* konsultacje wychowawcze,
* grupa wsparcia,
* nocleg.

  • Poznań

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Garbary 97/8
61-575 Poznań
tel. (061) 855-22-78
kopd@free.ngo.pl
www.kopd.poznan.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* mediacje rodzinne,
* pomoc prawna.

Placówka prowadzi szkolenia dla rodziców w sytuacji rozstania.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.