Placówki w województwie zachodniopomorskim

 • Białogard

Stowarzyszenie pomocy “Przytulisko”

ul.1-go Maja 6
78-200 Białogard
tel./fax (094) 312 89 74
e-mail: przytulisko@poczta.onet.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom krzywdzonym – ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku:

* konsultacja psychologiczna,
* konsultacja pedagogiczna,
* pomoc prawna.

 • Polanów

Centrum Wspierania Rodziny

Wolności 4
76-130 Polanów
tel. (094) 318 83 31
faks (094) 318 83 87
www.polanow.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* grupa wsparcia,
* pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami rodzinnymi, psychiatrą i seksuologiem.

 • Stargard Szczeciński

Stowarzyszenie “Serce Dzieciom”

Dworcowa 10 a
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax (091) 578 52 52
www.sercedzieciom.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego oraz zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych (krótkoterminowa),
* pomoc prawna.

Porady i konsultacje są świadczone w ramach Punktu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punktu Porad Obywatelskich.

 • Szczecin

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Jedności Narodowej 42
70-415 Szczecin
tel. (091) 464-63-33
fax (091) 434-7384
e-mail: biuro@pomocrodzinie.pl
www.pomocrodzinie.pl

 

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

 

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna (krótkoterminowa, związana z przemocą),
* grupa socjoterapeutyczna,
* treningi zastępowania agresji dla młodzieży,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna (krótkoterminowa),
* grupa wsparcia,
* nocleg,
* pomoc prawna.

Placówka udziela pierwszych konsultacji w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą.

 

Szczecin

 

Stowarzyszenie ERKA

 1. Klonowica 5 (dawniej przy Krzywoustego 79)
  80-233 Szczecin
  tel/faks (091) 812-60-95
  www.erka.v.pl

 

Placówka udziela pomocy dzieciom-ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

 

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna i grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
* grupa wsparcia,
* grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
* mediacje rodzinne,
* terapia rodzinna,
* pomoc prawna.

 

Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

 

 

Świnoujście

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – SOWOPR (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie)

 1. J. Dąbrowskiego 4
  72-600 Świnoujście
  tel. (091) 322 54 60
  fax. (091) 322 54 61
  e-mail: sekretariat@mopr.swi.pl

 

Placówka udziela pomocy dzieciom i dorosłym – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, wykorzystywania seksualnego.

 

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* konsultacja wychowawcza,
* grupy wsparcia,
* pomoc prawna,
* nocleg.