Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podpisz petycję do wszystkich partii politycznych o włączenie kwestii bezpieczeństwa dzieci w ich programy wyborcze!  

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci  i młodzieży w kryzysie psychicznym!

 

Bezpieczeństwo ponad 7 milionów dzieci w Polsce musi stać się priorytetem wszystkich programów wyborczych i przyszłej kadencji Parlamentu!

 

Dzieci w naszym kraju regularnie doznają złego traktowania, przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dzieje się to w szkołach, klubach sportowych, na zajęciach pozalekcyjnych i wielu innych miejscach, w których dzieci przebywają bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych. Bardzo często dzieci nie są w stanie nazwać swojej krzywdy, opowiedzieć o niej rodzicom czy opiekunom, przez co ich cierpienie pogłębia się.

Media niemal codziennie informują nas o takich przypadkach. Według badań 7% dzieci doznało wykorzystania seksualnego, czyli w przeciętnej klasie średnio 2 uczniów ma takie doświadczenie! [1].

Powiedzmy STOP krzywdzeniu dzieci! Musimy mieć pewność, że dzieci przebywające pod opieką nauczycieli, katechetów, wychowawców kolonijnych, instruktorów sportowych i innych profesjonalistów, nie tylko będą rozwijały swoją wiedzę, talenty, kreatywność i dobrze spędzały czas. Ale przede wszystkim, że będą wtedy bezpieczne!

Rządzący powinni opracować takie przepisy, które zagwarantują, że szkoły, kluby sportowe, miejsca wypoczynku, świetlice i inne placówki pracujące z dziećmi będą skutecznie chroniły najmłodszych. Dlatego domagamy się przyjęcia aktu prawnego, który nałoży na podmioty pracujące z dziećmi obowiązek:

  • sprawdzania niekaralności wszystkich osób pracujących z dziećmi za przestępstwa umyślne na szkodę dzieci;
  • posiadania przez wszystkie podmioty pracujące z dziećmi kodeksów bezpiecznych relacji pracownik – dziecko;
  • opracowania przez wszystkie placówki i organizacje ścieżek szybkiego i skutecznego reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka;
  • przeszkolenia wszystkich pracowników z zasad bezpiecznego kontaktu, rozpoznawania symptomów krzywdzenia i podejmowania interwencji.

Poprzyj nasz apel do wszystkich partii politycznych, które planują start w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku, o włączenie powyższych postulatów w swoje programy wyborcze. To jest ten moment! Dobro i bezpieczeństwo ponad 7 milionów dzieci muszą stać się priorytetem wszystkich przygotowywanych programów wyborczych i przyszłej kadencji. Wierzymy, że wola zapewnienia dzieciom w Polsce bezpieczeństwa łączy nas wszystkich!

Podpisz petycję do sztabów wyborczych, by przedstawiciele poszczególnych partii widzieli, że ochrona dzieci powinna stać się ich priorytetem!


 

[1] FDDS (2018): Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

 

 

Dziękujemy za podpisy
Już osób podpisało petycję.
Brakuje jeszcze podpisów do .

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas