Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podpisz petycję do wszystkich partii politycznych o włączenie kwestii bezpieczeństwa dzieci w ich programy wyborcze!  

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym!

 

Bezpieczeństwo ponad 7 milionów dzieci w Polsce musi stać się priorytetem wszystkich programów wyborczych i przyszłej kadencji Parlamentu!

 

[Aktualizacja z dnia 07.06.2023:  12 maja 2023 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy, który realizuje nasz postulat wprowadzenia powszechnych standardów ochrony dzieci. Los projektu można śledzić tutaj. Będziemy uważnie śledzić prace nad projektem! Wierzymy, że zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji Sejmu, o co będziemy apelować aż do jej ostatniego dnia! Petycja pozostaje otwarta do podpisu, a Wasze podpisy użyjemy, aby pokazać politykom, jak ważna, potrzebna i oczekiwana jest to ustawa!]

Dzieci w naszym kraju regularnie doznają złego traktowania, przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dzieje się to w szkołach, klubach sportowych, na zajęciach pozalekcyjnych i wielu innych miejscach, w których dzieci przebywają bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych. Bardzo często dzieci nie są w stanie nazwać swojej krzywdy, opowiedzieć o niej rodzicom czy opiekunom, przez co ich cierpienie pogłębia się.

Media niemal codziennie informują nas o takich przypadkach. Według badań 7% dzieci doznało wykorzystania seksualnego, czyli w przeciętnej klasie średnio 2 uczniów ma takie doświadczenie! [1].

Powiedzmy STOP krzywdzeniu dzieci! Musimy mieć pewność, że dzieci przebywające pod opieką nauczycieli, katechetów, wychowawców kolonijnych, instruktorów sportowych i innych profesjonalistów, nie tylko będą rozwijały swoją wiedzę, talenty, kreatywność i dobrze spędzały czas. Ale przede wszystkim, że będą wtedy bezpieczne!

Rządzący powinni opracować takie przepisy, które zagwarantują, że szkoły, kluby sportowe, miejsca wypoczynku, świetlice i inne placówki pracujące z dziećmi będą skutecznie chroniły najmłodszych. Dlatego domagamy się przyjęcia aktu prawnego, który nałoży na podmioty pracujące z dziećmi obowiązek:

 • sprawdzania niekaralności wszystkich osób pracujących z dziećmi za przestępstwa umyślne na szkodę dzieci;
 • posiadania przez wszystkie podmioty pracujące z dziećmi kodeksów bezpiecznych relacji pracownik – dziecko;
 • opracowania przez wszystkie placówki i organizacje ścieżek szybkiego i skutecznego reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka;
 • przeszkolenia wszystkich pracowników z zasad bezpiecznego kontaktu, rozpoznawania symptomów krzywdzenia i podejmowania interwencji.

Poprzyj nasz apel do wszystkich partii politycznych, które planują start w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku, o włączenie powyższych postulatów w swoje programy wyborcze. To jest ten moment! Dobro i bezpieczeństwo ponad 7 milionów dzieci muszą stać się priorytetem wszystkich przygotowywanych programów wyborczych i przyszłej kadencji. Wierzymy, że wola zapewnienia dzieciom w Polsce bezpieczeństwa łączy nas wszystkich!

Podpisz petycję do sztabów wyborczych, by przedstawiciele poszczególnych partii widzieli, że ochrona dzieci powinna stać się ich priorytetem!

Petycję popierają:

 • Fundacja Orange w Warszawie,
 • Fundacja Zielone Wzgórze w Łodzi,
 • Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży SZANSA z Głogowa,
 • Fundacja Dr Clown w Warszawie,
 • Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku,
 • Fundacja "Nasz Wybór" w Warszawie,
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Zielonej Górze,
 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie,
 • Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji im. dr Dariusza Wasilewskiego w Warszawie,
 • Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie,
 • Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA" we Wrocławiu,
 • EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań w Łodzi,
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne w Warszawie,
 • Stowarzyszenie SPOZA w Warszawie,
 • Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS w Rzeszowie,
 • Fudacja Polki Mogą Wszystko w Warszawie,
 • ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci w Poznaniu,
 • Fundacja Itaka. Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych w Warszawie,
 • Fundacja Slonie na Balkonie w Łodzi,
 • Fundacja Joanny Radziwił Opiekuńcze Skrzydła w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie,
 • Stowarzyszenie MOC WSPARCIA w Sosnowcu,
 • Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej  w Legionowie,
 • Fundacja Dziecko w Centrum w Poznaniu,
 • Fundacja Sempre a Frente w Lublinie,
 • Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie,
 • Fundacja PoWer w Ludźmierzu,
 • Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo w Warszawie,
 • SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
 • Stowarzyszenie ARKA w Olsztynie,
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie,
 • Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

[1] FDDS (2018): Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

 

 

Dziękujemy za podpisy
Już osób podpisało petycję.
Brakuje jeszcze podpisów do .

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas