Zobacz galerię zdjęć (1)

Program Chronimy Dzieci już w Podkarpackiem!

15/09/2016

Dziś, 15 września br., w Rzeszowie został zainaugurowany program certyfikowania placówek oświatowych wdrażających standardy ochrony dzieci przed przemocą – Chronimy Dzieci.

Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci, m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniować w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Zgodnie ze standardami, w placówkach, które zdecydują się na wdrażanie standardów, wszystkie dzieci uczą się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami – w realnym świecie i w internecie oraz gdzie szukać pomocy w  trudnych sytuacjach życiowych. Rodzice uczniów uzyskują potrzebne informacje o tym, jak przekazywać dzieciom zasady bezpieczeństwa.

Placówki z województwa podkarpackiego, które zdecydują się przystąpić do programu i wdrażać politykę ochrony dzieci, po spełnieniu standardów ochrony dzieci, mogą otrzymać certyfikat Chronimy Dzieci. Certyfikat jest przyznawany na rok. Po roku placówki mogą ubiegać się o jego przedłużenie.

Placówki przystępujące do programu mogą rejestrować się w portalu www.chronimydzieci.pl. Baza placówek spełniających standardy ochrony dzieci jest ogólnodostępna. Na stronie chronimydzieci.pl każdy może sprawdzić, czy dana szkoła albo przedszkole przystąpiły do programu i realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Ogólnopolski program Chronimy Dzieci został zainaugurowany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Realizację programu wspiera Fundacja Orange.