Przeprowadź zajęcia z dziećmi

Lubisz rozmawiać z dziećmi i młodzieżą?

Chciałbyś mieć bardziej bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo? Pokazać im, jak poruszać się w internecie?

A może nauczyciel Twojego dziecka chce podnieść ich wiedzę dotyczącą tych tematów?

Pobierz i wydrukuj scenariusz zajęć i przeprowadź zajęcia w szkole Twojego dziecka lub przekaż nauczycielowi.

Scenariusz zajęć na temat Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Scenariusz zajęć Sieciaki.pl – zasady bezpiecznego korzystania z internetu (z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych Sieciaki.pl) 
Informacje potrzebne do przygotowania zajęć:

  • cel zajęć: zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych, rozwijanie umiejętności formułowania problemów oraz szukania rozwiązań, przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy psychologicznej, dostarczenie wiedzy o Telefonie Zaufania 116 111, jego zasadach funkcjonowania oraz przeznaczeniu.
  • czas trwania zajęć: 90 minut
  • wiek uczestników: 12-18 lat

Informacje potrzebne do przygotowania zajęć:

  • cel zajęć: wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu; zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci; przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online; zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie.
  • czas trwania zajęć: 90 minut
  • wiek uczestników: 3-5 klasa SP