Przeprowadź zajęcia z dziećmi

Lubisz rozmawiać z dziećmi i młodzieżą?

Chciałbyś mieć bardziej bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo?

A może nauczyciel Twojego dziecka chce podnieść ich wiedzę dotyczącą radzenia sobie z problemami?

Pobierz i wydrukuj scenariusz zajęć na temat Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

Informacje potrzebne do przygotowania zajęć:

  • cel zajęć: zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych, rozwijanie umiejętności formułowania problemów oraz szukania rozwiązań, przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy psychologicznej, dostarczenie wiedzy o Telefonie Zaufania 116 111, jego zasadach funkcjonowania oraz przeznaczeniu.
  • czas trwania zajęć: 90 minut
  • wiek uczestników: 12-18 lat