Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów

10/02/2017

Artykuły powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci.

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) i ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi i dostarczanie informacji dot. znaczących wydarzeń z zakresu tej problematyki: konferencji, kongresów, szkoleń, publikacji.

Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl

Teksty należy przesyłać na adres: redakcja@fdds.pl

Po przyjęciu artykułów przez redakcję i pozytywnych recenzjach, mogą one zostać opublikowane jeszcze w 2017 r.

___

Więcej o Kwartalniku 

W czasopiśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Współpracuje ono z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci – “Child Abuse & Neglect” oraz “Child Maltreatment”.

Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).