Regulamin strony głównej FDDS oraz zasad obsługi płatności online

1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem fdds.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000204426, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu,
 3. Serwis umożliwia:
 • Prezentację informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
 • Wparcie finansowe działalności statutowej Fundacji,
 • Podpisywanie petycji w sprawie poprawy systemu wsparcia rodziny i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Serwisem, w tym przez filtry antyspamowe.

2 Przekazywanie darowizn

 1. Serwis umożliwia przekazywanie darowizn na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwisy płatności internetowych PayU SA ( Grunwaldzka 182 60-166 Poznań) oraz Dotpay Sp. z o.o. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).
 3. Darowizny na rzecz Fundacji można przekazywać korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard (lista banków oraz kart kredytowych i debetowych obsługujących powyższe serwisy, które znajdują się na ich stronach internetowych).
 4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają:
 • Regulamin PayU dostępny w serwisie PayU.pl,
 • Regulamin Dokonywania Wpłat w Serwisie DotPay dostępny w serwisie DotPay.pl.
 1. Darowizny jednorazowe oraz cykliczne wykorzystywane są na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Zwroty darowizn reguluje polskie prawo cywilne.
 3. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji (zwane dalej: „Subskrypcją”).
 4. W celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://wspieramregularnie.fdds.pl
 5. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 6. Decydując się na Subskrypcję użytkownik/czka strony internetowej wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny.
 7. Rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla użytkownika/czki strony internetowej konta personalnego. Dane dostępowe do konta personalnego zostaną przesłane użytkownikowi/użytkowniczce za pomocą wiadomości email.
 8. Dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie https://wspieramregularnie.fdds.pl/moje-konto
 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej użytkownika/czki strony internetowej. Dane te przechowuje operator płatności.
 10. Operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji.
 11. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a użytkownik/czka – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.
 12. Kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni.
 13. Użytkownik/czka strony internetowej może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Fundacji dzwoniąc na numer 22 389 52 72 lub wysyłając maila na przyjaciel@fdds.pl 

3 Przyjaciele FDDS

 1. Osoby, które wspierają finansowo Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, mogą stać się Przyjaciółmi FDDS.
 2. Warunkiem stania się Przyjacielem FDDS jest przekazywanie darowizn:
  1. w trybie comiesięcznym, za pomocą polecenia zapłaty, bądź cyklicznych płatności kartą, albo
  2. bez względu na częstotliwość wpłat, w kwocie w wysokości minimum 240 zł rocznie.
 3. Warunki wymienione w pkt. 2 traktowane są rozłącznie.
 4. Kwoty przekazywane regularnie mogą mieć dowolną wysokość.
 5. Darczyńca może w dowolnym momencie zmienić wysokość darowizn cyklicznych przekazywanych na rzecz Fundacji, zawiesić ich przekazywanie albo całkowicie zrezygnować z ich przekazywania. Aby to zrobić należy skontaktować się z Fundacją (przyjaciel@fdds.pl, tel. 22 389 52 72).
 6. Członkostwo ustaje automatycznie, po max. 3 miesiącach, jeżeli Darczyńca przestaje wspierać Fundację regularnie (tj. co miesiąc) lub po 365 dniach od dnia w którym suma jego wpłat wyniosła minimum 240 zł rocznie.
 7. Przyjaciele otrzymują od Fundacji:
  1. Broszurę nt. funkcjonowania Fundacji;
  2. Regularne informacje o działaniach prowadzonych dzięki darowiznom;
  3. Specjalny Magazyn tylko dla członków Klubu;
  4. Możliwość skorzystania z porad on-line pedagogów, psychologów, prawników i dietetyków;
  5. Dostęp do unikatowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w Internecie;
  6. Możliwość kontaktu z opiekunem darczyńców w razie pytań lub wątpliwości.
 8. Fundacja będzie się regularnie kontaktować z Przyjaciółmi za pomocą wysyłek pocztowych, telefonicznie i SMS-sowo oraz emaili, aby na bieżąco informować o prowadzonych działaniach i możliwościach zaangażowania.

4 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi działaniami strony internetowej oraz płatnościami darowizn na rzecz Fundacji.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: daneosobowe@fdds.pl.
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl oraz w ramach usługi płatności DotPay jest właściciel serwisu DotPay.pl.
 5. Dane osobowe, których administratorem jest Fundacja, będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych, a także w celach marketingowych i promocyjnych.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.

5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny pod adresem fdds.pl
 2. Pozostałą działalność Fundacji określają wewnętrzne przepisy, w tym: statut, polityka ochrony danych osobowych, polityka ochrony dzieci, dostępne w Serwisie.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 4. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 5. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 6. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail informatyk@fdds.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.