Rozpoczęła się 10. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

20/09/2016

Już po raz dziesiąty eksperci z Polski i zagranicy spotkają się 20 i 21 września podczas Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

Konferencja będzie okazją do dyskusji, dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania i reagowania na płynące z sieci zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Eksperci będą się także  zastanawiać jak prezentować pozytywną stronę nowych mediów.

Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy NASK – instytut badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Współorganizatorem jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), a głównym partnerem – Fundacja Orange. Konferencja odbywa się w Warszawie, w dniach 20-21 września, w Airport Hotel Okęcie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych.

Na tegorocznej edycji konferencji gościć będziemy  600 uczestników, w tym 60 prelegentów, z Polski i zagranicy. Jestem przekonana, że łącząc tak liczne grono ekspertów reprezentujących wszechstronne podejście do problematyki efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania nowych technologii uda nam się wypracować nowe metody edukacji i wychowania w świecie, gdzie internet odgrywa tak istotną rolę w każdym aspekcie naszego życia – mówi Anna Rywczyńska, przewodnicząca konferencji z NASK.

Konferencja poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. W tym roku specjaliści debatować będą m.in. o rosnącym problemie nadużywania internetu, krzywdzących zachowaniach online, prawnych aspektach związanych z rewolucją „big data”, a także zastanawiać się będą, czy gry komputerowe mogą wspierać edukację. Przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Orange zaprezentują wyniki ogólnopolskich badań „Rodzice i dzieci wobec zagrożeń internetowych”.

Prowadzone i analizowane przez nas regularnie badania pozwalają na uchwycenie ważnych trendów w zakresie zagrożeń dla młodych internautów. W ostatnim czasie obserwujemy między innymi silny wzrost znaczenia urządzeń mobilnych, z których korzysta już większość polskich dzieci, nawet tych w wieku przedszkolnym – mówi Szymon Wójcik, wiceprzewodniczący konferencji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W programie przewidziano również dyskusję panelową „Bezpieczne i pozytywne wykorzystanie nowych mediów – wyzwania cyfrowego świata”. W debacie udział wezmą polscy i zagraniczni eksperci, którzy na co dzień zajmują się problematyką wykorzystywania nowoczesnych technologii przez dzieci i młodzież.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Rzecznika Praw Dziecka.

***
Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tworzą je Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. W ramach Centrum działają również zespoły: Dyżurnet.pl (NASK) – polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie, telefon 800 100 100  – bezpłatny punkt pomocy dla rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w Internecie oraz 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (obydwa przy FDN). Więcej informacji o programie w Polsce: www.saferinternet.pl.