Rozpoczęła się 14. Ogólnopolska Konferencja “Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

23/10/2017

O systemowej pomocy dzieciom krzywdzonym i potrzebie narodowej strategii przeciwdziałania przemocy na największej w Polsce konferencji o pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw.

Czy potrzebna jest narodowa strategia przeciwdziałania przemocy wobec dzieci? Jak skutecznie pomagać dzieciom krzywdzonym i wspierać ich rodziny? Jakie obowiązki dotyczące zawiadamiania o przestępstwach wobec dzieci nakłada na każdego obywatela nowelizacja kodeksu karnego? Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce? Na te tematy rozmawiają eksperci podczas 14. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbywa się 23 i 24 października w PKiN w Warszawie. Wydarzenie organizują Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) i Miasto Stołeczne Warszawa pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to największe w Polsce, coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Uczestnicy mają do wyboru kilkadziesiąt sesji, podczas których zaproszeni eksperci z kraju i ze świata, przedstawiają najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące różnych form przemocy oraz propozycje możliwych rozwiązań z zakresu zapobiegania przestępstwom wobec dzieci.

Podczas tegorocznej konferencji chcemy rozmawiać m.in. o systemowych rozwiązaniach, które sprawiają, że pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw może być bardziej skuteczna. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęliśmy tworzenie specjalistycznych Centrów Pomocy Dzieciom, wzorowanych na najnowocześniejszych tego typu ośrodkach, które funkcjonują w innych krajach. Pod jednym dachem zarówno dziecko, jak i jego najbliżsi otrzymują w nich kompleksową pomoc. Podczas konferencji polscy i zagraniczni specjaliści  opowiedzą o standardach systemowej pomocy i współdziałania służb dla dobra dziecka  – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Tegoroczną konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” otworzy wykład Justyny Podlewskiej, prawniczki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat prawnego obowiązku zawiadamiania o przestępstwach wobec dzieciom w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 13 lipca br.

W sesjach planarnych uczestnicy konferencji wysłuchają Olivii Lind Haldorsson, z brukselskiej organizacji Child Cricle, która opowie o standardach  centrów pomocy dzieciom (Barnahus), opracowanych przez ekspertów i praktyków z krajów UE. O systemowej interwencji i pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem będzie mówiła także Anna Petersson, koordynatorka centrum Barnahus Linköping w Szwecji. Uczestnicy konferencji spotkają się również z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka, który zaprezentuje założenia narodowej strategii na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Monika Sajkowska i Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przedstawią rekomendacje dla takiej strategii, opracowane na podstawie raportu Dzieci się liczą 2017.

Ponadto, na konferencji prezentowane i omawiane będą m.in. zagadnienia zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży, cyberprzemocy, metodyki przesłuchiwania dzieci, opieki zastępczej, przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci,  w tym polityki kościoła katolickiego w tym zakresie.

Dziecko zasługuje na szacunek. Zgodnie z tradycją myśli korczakowskiej, musimy więc zrobić wszystko, by kompetentnie je wspierać i działać w jego interesie, gdy zostanie skrzywdzone. Tego uczą się sędziowie, prokuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni i działacze organizacji pozarządowych, którzy już po raz 14. są w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest na dedykowanej platformie http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/

14 Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw