Zobacz galerię zdjęć (1)

Rozpoczyna się największa w Polsce konferencja o pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw

24/10/2016

Jakie rozwiązania systemowe zapewniają przebieg procedur karnych uwzględniający dobro dziecka? Jak przesłuchiwać dzieci – ofiary wykorzystania seksualnego? Jak pomagać dzieciom krzywdzonym i jednocześnie wspierać ich rodziny? Tego dowiedzą się uczestnicy 13. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.

13-ogolnopolska-konferencja-pomoc-dzieciom-ofiarom-przestepstwOgólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to największe w Polsce, coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Bierze w niej udział 500 uczestników, wśród których są m.in. sędziowie, prokuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, lekarze, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji, badacze i wykładowcy akademiccy. Mają oni do wyboru blisko 30 sesji, podczas których zaproszeni eksperci z kraju i ze świata, przedstawiają najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące różnych form przemocy oraz propozycje możliwych rozwiązań z zakresu zapobiegania przestępstwom wobec dzieci.

Dziecko, które padło ofiarą przestępstwa, często musi zeznawać jako świadek w toczącym się postępowaniu karnym. To ważne, by efektem przesłuchania dziecka był wartościowy materiał dowodowy. Ale ważne jest również, by dziecko i jego rodzina otrzymali maksymalne wsparcie i pomoc psychologiczną. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do utworzenia w Polsce specjalistycznych centrów pomocy dzieciom krzywdzonym. Pierwsze z nich powstanie już za parę miesięcy w Warszawie, by rozszerzyć dotychczasową ofertę pomocową fundacji.  Tym bardziej cieszy nas obecność na konferencji Bragiego Gudbrandssona,  który opowie, jak wygląda model ochrony praw dziecka do przyjaznego wymiaru sprawiedliwości realizowany w innych krajach.  – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Tegoroczną konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” otworzy wykład Bragiego Gudbrandssona, dyrektora Rządowej Agencji Służb Ochrony Dzieci w Islandii, dotyczący rozwiązań systemowych, które zapewniają przebieg procedur karnych uwzględniający dobro dziecka.

Podczas wydarzenia będzie można ponadto usłyszeć m.in. prof. Michaela Lamba z Wielkiej Brytanii, współtwórcę powszechnie stosowanego w wielu krajach protokołu przesłuchiwania dzieci. Przedstawi on dobre praktyki przesłuchań małoletnich świadków. O przestępstwach internetowych wobec dzieci będzie mówił John Carr, jeden z najwybitniejszych światowych autorytetów w zakresie korzystania przez dzieci i młodzież z nowych technologii. Prof. Arnon Bentovim opowie natomiast o empirycznie sprawdzonych metodach interwencji i wsparcia krzywdzonych dzieci.

Tradycyjnie już, w trakcie konferencji, wręczone zostaną Certyfikaty Przyjaznych Pokojów Przesłuchań, które Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przyznaje z Ministerstwem Sprawiedliwości od 9 lat.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, poprzez program certyfikowania przyjaznych pokojów przesłuchań, podejmują działania mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków do przesłuchania małoletnich świadków, a także ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Tak certyfikowane pokoje spełniają wymagania wskazane w Kodeksie postępowania karnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego. – powiedziała Anna Andrzejewska, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Wspieranie rodziny jest jednym z filarów miejskiej polityki społecznej. W Warszawie realizowane są liczne projekty, które koncentrują się na pomocy dzieciom, mamy również kilkuletnie doświadczenie w działaniach poświęconych profilaktyce krzywdzenia dzieci. Cennymi inicjatywami było uruchomienie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie oraz wdrożenie programu “Chronimy Dzieci” w żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Cieszę się, że już po raz trzynasty Warszawa współorganizuje konferencję poświęconą tak trudnej tematyce – pomocy dzieciom, które są ofiarami przestępstw. Niezwykle cenna jest możliwość podzielenia się różnymi doświadczeniami i zainspirowanie rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach. Chcemy wprowadzać w Warszawie nowe pomysły i wizje, szukać nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych. – mówi Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Konferencja odbywa się 24 i 25 października br. w PKiN w Warszawie. Wydarzenie organizują Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto Stołeczne Warszawa.

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest na dedykowanej platformie http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/ oraz na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://fdds.pl