Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/MS/2018 na realizację ogólnopolskiego reprezentatywnego badania uczniów w wieku 11-17 lat

2/08/2018

Zamawiający – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, informuje, że w wyniku postępowania zgodnie z poniższym zestawianiem Komisja dokonała wybory Wykonawcy, wybierając ofertę ważną z najniższą ceną i największym doświadczeniem, tj. ofertę konsorcjum, w składzie: Danae Sp z o.o. i Realizacja Sp. z o.o. (97 170,00 zł).

Pliki do pobrania