Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/MZ/2017 na reprezentatywne badanie uczniów

4/08/2017

Zamawiający – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, informuje, że w wyniku postępowania, zgodnie z załączonym zestawianiem, Komisja dokonała wyboru Wykonawcy, wybierając ofertę ważną z najniższą ceną i największym doświadczeniem, tj. ofertę Kantar Millward Brown S.A. oraz Relizacja SP. Z O.O (131 610,00 zł).

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)