Inauguracja Klubu Prawnika

29/10/2019

W środę, 13 listopada br. w godzinach 9:00-14:00 w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie odbędzie się spotkanie inaugurujące Klub Prawnika.

Wykład inaugurujący na temat dziecka w sytuacji przemocy w rodzinie poprowadzi dr Grzegorz Wrona – adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do udziału w Klubie Prawnika zapraszamy prawników prowadzących sprawy z udziałem dzieci lub chcących prowadzić takie sprawy, w szczególności adwokatów, radców prawnych, prawników organizacji pozarządowych.

Klub Prawnika realizowany jest w ramach programu FDDS „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku”. Jego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności prawników z zakresu spraw z udziałem dzieci z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego.

Ważnym elementem Klubu Prawnika jest także konsolidacja środowiska prawniczego, wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, przepracowywanie bieżących problemów w pracy dotyczącej spraw z udziałem dzieci, a także poszerzenie wiedzy psychologicznej niezbędnej do prowadzenia tego typu spraw.

Klub Prawnika poprzez cykliczne spotkania (co dwa miesiące) będzie oferował różne formy  działalności – m.in. spotkania seminaryjne, wykłady, warsztaty prowadzone przez ekspertów z zakresu prawa i psychologii. Dystrybuowane będą też publikacje i materiały edukacyjne przydatne w obszarach prawnej ochrony dziecka.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres joanna.repec@fdds.pl.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się:

13 listopada br., godz. 9:00-14:00
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie

Toga sędziego na której widnieją dziecięce rysunki, na dole logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

Logo Unii Europejskiej

Spotkanie finansowane ze środków Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo Unii Europejskiej (2014-2020) w ramach projektu Barnahus Poland, zgodnie z umową nr 856665.