Rzecznik Praw Dziecka pyta rząd o wsparcie Telefonu Zaufania 116 111

11/05/2017

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest w kryzysie. Od tego roku stracił finansowanie ze środków publicznych. Rzecznik Praw Dziecka pyta rząd o wsparcie linii i zwraca uwagę, że dofinansowanie MSWiA zapewniłoby stabilizację oraz ciągłość działań podejmowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Działanie Telefonu Zaufania 116 111, ogólnopolskiej i całkowicie bezpłatnej pomocy telefonicznej, było sześciokrotnie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie wspierania wykonywania zadania publicznego. W ostatnich dwóch latach odstąpiono od ogłaszania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, natomiast ogłaszane konkursy dotyczą znacznie szerszego spektrum działań. Powyższe spowodowało, że Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która prowadzi Telefon 116 111, nie udało się uzyskać dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z pytaniem do Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Wsparcie MSWiA zapewniłoby stabilizację oraz ciągłość działań podejmowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)

Linia 116 111 wspomaga zapewnienie ochrony praw dziecka w Polsce. Każdego dnia dzieci w kryzysie dostają wsparcie od konsultantów Telefonu Zaufania 116 111. Dzwonią na chwilę przed podjęciem próby samobójczej, gdy nie widzą sensu życia, nie mogą znieść samotności lub są bite i wykorzystywane seksualnie. Często tylko konsultantom Telefonu 116111 mają odwagę powiedzieć lub napisać o najtrudniejszych przeżyciach i to z nami szukają rozwiązań swoich problemów. W ciągu ośmiu lat działania telefonu konsultanci odebrali ponad milion połączeń telefonicznych, odpowiedzieli na ponad 40 tysięcy wiadomości online, podjęli również ponad interdyscyplinarnych 700 interwencji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dzieci. Fundacja ściśle współpracuje z  organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także z funkcjonującym przy Rzeczniku Praw Dziecka Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12).

Numer 116 111 jest szeroko promowany – w polskich szkołach, w internecie, na rządowych i samorządowych portalach. Dzieci ufają, że mogą liczyć na pomoc. Nie można zawieść ich zaufania.

Telefon mogą wspierać również indywidualni darczyńcyhttps://fdds.pl/telefon. Liczy się nawet najmniejsza kwota!